Kết quả thỏa mãn từ khóa
Quảng Ninh bầu Chủ tịch tỉnh mới
 • ... Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã có đơn xin miễn nhiệm chức vụ để nghỉ hưu theo chế độ và đã được HĐND tỉnh Quảng Ninh thống nhất thông qua. Tại kỳ họp lần này, các đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh...Sáng 5/5, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XI đã bầu ông Vũ Đức Đam, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh. Trước đó, ông Vũ...
 • ... định phê chuẩn ông Đàm Văn Bông, Phó bí thư Tỉnh ủy, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2004-2011. >Chủ tịch tỉnh Hà Giang buông thả trong lối sống/ 'Không... tướng đã giao ông Hoàng Đình Châm, Phó chủ tịch thường trực tỉnh phụ trách, điều hành UBND tỉnh Hà Giang cho đến khi HĐND tỉnh Hà Giang bầu ra chủ tịch tỉnh mới. Hiện ông Châm đã nghỉ hưu theo chế... phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang là ông Sèn Chỉn Ly, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội và ông Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 5 tháng trước đó, Chủ...
 • ... khối các cơ quan tỉnh, giữ chức Phó Chủ tịch tỉnh và ông Trịnh Xuyên, Giám đốc công an tỉnh, giữ chức Ủy viên UBND tỉnh này. Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá, Trịnh Văn Chiến Đối với tỉnh Phú Thọ,... chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá và phê chuẩn ông Hoàng Dân Mạc giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ. Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung, miễn nhiệm thành viên UBND các tỉnh... Dân Mạc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh thay cho ông Nguyễn Doãn Khánh nhận nhiệm vụ mới. Cùng ngày, Thủ tướng phê chuẩn miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên đối...
 • ... cũng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch tỉnh Phú Thọ với ông Hoàng Dân Mạc; Phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ đối với ông Phạm Quang Thao để nhận nhiệm vụ mới. Xuân Hoa...
 • ... bộ tỉnh Quảng Ninh khóa XII đã tổ chức Hội nghị lần thứ 31 để bầu Phó Bí thư Tỉnh ủy. Ông Nguyễn Văn Đọc, 51 tuổi, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã được bầu... Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2005-2010 với 41/41 phiếu. Cùng ngày, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XI đã tổ chức phiên họp thứ 20 để kiện toàn chức danh Chủ tịch Ủy ban... và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Tại kỳ họp, ông Vũ Đức Đam, ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đề...
 • ... dân tỉnh Hà Giang đã triệu tập kỳ họp bất thường bầu bổ sung chức danh chủ tịch và các phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XV nhiệm kỳ 2004-2011. Các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh... danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang với số phiếu tín nhiệm 100%. Trước khi được bầu vào chức danh mới, ông Đàm Văn Bông, sinh năm 1956 là Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, Phó Chủ tịch Ủy... Các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Giang đã bầu ông Đàm Văn Bông, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; các ông Sèn Chí Ly, Giám đốc Sở Lao động...
 • ... thư Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang, nhiệm kỳ 2004 - 2011. Ông Đàm Văn Bông (thứ 2 từ trái sang) vừa được HĐND tỉnh Hà Giang bầu làm Chủ tịch... giao ông Hoàng Đình Châm, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hà Giang phụ trách, điều hành UBND tỉnh Hà Giang cho đến khi HĐND tỉnh Hà Giang bầu ra Chủ tịch UBND tỉnh mới. Cùng ngày, Thủ tướng cũng... qua, HĐND tỉnh Hà Giang triệu họp bất thường bầu bổ sung chức danh Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang khoá XV nhiệm kỳ 2004-2011. Theo đó, các đại biểu HĐND tỉnh Hà Giang đã bầu ông...
 • ... Phó Bí thư tỉnh uỷ, kiêm Phó Chủ tịch thường trực uỷ ban nhân dân tỉnh Cà Mau làm giữ chức vụ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Cà Mau. Đồng thời miễn nhiệm chức Chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh đối với... Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, ông Hoàng Dân Mạc là Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ. Trước đó, HĐND tỉnh Phú Thọ đã miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Uỷ...Chiều ngày 7/12, tại kỳ họp thứ 20, Hội đồng nhân dân hai tỉnh Phú Thọ đã bầu ông Hoàng Dân Mạc giữ chức Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ (nhiệm kỳ 2010 - 2015). Ông Hoàng Dân Mạc là thạc...
 • ... chuẩn việc bầu, miễn nhiễm chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2011 - 2016. Cụ thể, tại Quyết định 717/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn việc bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Phú... phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Hoàng Dân Mạc, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, để nhận nhiệm vụ mới. Tại Quyết định 715/QĐ-TTg,... chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Phạm Quang Thao, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, để nhận nhiệm vụ mới./. Theo Hoàng Diên/Chinhphu.vn...
 • ... nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An để nhận nhiệm vụ mới. Thủ tướng cũng phê chuẩn việc bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Xuân Đường, Phó Bí thư Tỉnh... Chính phủ vừa phê chuẩn việc bầu, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 - 2016. Theo đó, Thủ tướng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011... giữ các chức vụ: Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên; Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh Nghệ An; Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. Thủ...
 • ... phiếu miễn nhiệm chức Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Khiêu theo nguyện vọng cá nhân. Trong khi chờ Thủ tướng Chính phủ ra quyết định miễn nhiệm và tỉnh Trà Vinh bầu Chủ tịch tỉnh mới, ông Trần Khiêu...Chiều 17/7, Tỉnh ủy Trà Vinh nhận được công văn 2507 của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Trần Khiêu với nội dung xin chủ trương đình chỉ công tác ông Lê Tấn Lực, Trưởng Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Trà... kinh tế tỉnh Trà Vinh . Tuy nhiên cả hai người đều phủ nhận thông tin này và khẳng định đó chỉ là mối quan hệ thân thiết "không vượt quá giới hạn anh em". Một tuần trước, HĐND tỉnh Trà...
 • ... Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Kim Cự ký bị cấp dưới “qua mặt”, tự ý điều chỉnh số liệu, gây thiệt hại cho người dân. Làm đủ thủ tục vẫn không được cấp đất Tháng 5/1991, ông Lê Đức Ninh,... tích thực tế mảnh đất của ông Ninh không còn nguyên vẹn do Công ty TNHH Phương Lan (Cty Phương Lan) đã xây tường rào vào sâu 2m chiều rộng. “Qua mặt” Phó Chủ tịch tỉnh, điều chỉnh quy hoạch cấp... vì vậy đất của ông Ninh thiếu 2m rộng. Theo như hồ sơ xin cấp đất của ông Ninh mà chúng tôi tiếp cận được tại UBND xã Thạch Trung thì thấy có thể cấp đất cho gia đình ông Ninh từ năm 2006. Bởi...
 • ... cá nhân duy nhất được trao tặng Giải thưởn năm nay là Tiến sĩ Vũ Đức Đam, Bí thư tỉnh ủy kiêm Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh - người đã trải qua nhiều vị trí công tác gắn liền với ngành CNTT và có nhiều... cá nhân duy nhất được trao tặng Giải thưởn năm nay là Tiến sĩ Vũ Đức Đam, Bí thư tỉnh ủy kiêm Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh - người đã trải qua nhiều vị trí công tác gắn liền với ngành CNTT và có nhiều... nay Giải thưởng cá nhân duy nhất được trao tặng cho Tiến sĩ Vũ Đức Đam, Bí thư tỉnh ủy kiêm Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh. Ông là người đã trải qua nhiều vị trí công tác gắn liền với ngành CNTT và...
 • ... bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân và cách chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang. Bí thư Tỉnh ủy và giám đốc Công an tỉnh phải kiểm điểm trước Tỉnh ủy về việc này một cách nghiêm khắc. Ông Nguyễn... không được xử lý trong thời gian dài. > Chủ tịch tỉnh Hà Giang bị đề nghị cách chức Một ngày sau khi Ủy ban kiểm tra Trung ương xác định người đứng đầu tỉnh Hà Giang sống buông thả, quan hệ không... Thường vụ Tỉnh uỷ cũng như Ban tổ chức Tỉnh uỷ không được nghe thông tin gì về những việc trên. "Nếu đưa ra tập thể thì mọi việc đã được xử lý từ thời điểm đó chứ không phải bây giờ mọi việc mới bị...
 • ... Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy Hà Giang, ông Hoàng Trung Luyến cho biết: Mới đây mới biết vụ rình rang của ông Nguyễn Trường Tô. Nhưng theo ông Luyến, trước đó Thường vụ tỉnh ủy cũng đã từng nhắc... Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy Hà Giang, ông Hoàng Trung Luyến cho biết: Mới đây mới biết vụ rình rang của ông Nguyễn Trường Tô. Nhưng theo ông Luyến, trước đó Thường vụ tỉnh ủy cũng đã từng nhắc... nhất, kết quả bỏ phiếu trong thường vụ Tỉnh ủy về việc xử lý những vi phạm của ông Tô thì quá 50% trong số 13 người đã đồng ý có hình thức kỷ luật với Chủ tịch tỉnh Hà Giang: ông Nguyễn Trường Tô....
 • ... Nguyễn Bình Vận - Giám đốc Công an tỉnh đã báo cáo vụ việc trên. Do còn suy nghĩ về tính xác thực của bức ảnh và thời điểm đó anh Tô mới làm chủ tịch UBDN tỉnh, nên anh Nhất quyết định chỉ nhắc... thường vụ Tỉnh ủy tháng 6/2010, trên cơ sở tài liệu trong tổ kiểm tra của UBKTTƯ đưa ra, ông và nhiều người mới biết chuyện. "Trước Ban thường vụ và UBKTTƯ, anh Hoàng Minh Nhất, Bí thư Tỉnh ủy... công tác cho thấy, ông Nhất cũng đã giao cho ông Vận trực tiếp thông báo sự việc với đồng chí chủ tịch tỉnh. Trả lời trước tập thể, ông Tô nói rằng, chỉ có đồng chí bí thư nhắc nhở chung chứ ông...
 • chủ tịch tỉnh, chủ tịch tỉnh mới, chủ tịch, tịch tỉnh, tịch tỉnh mới,