Kết quả thỏa mãn từ khóa
Tự giác rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
  • ... chỉ đạo tiếp theo. TBT nhấn mạnh: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải được thể hiện trong công việc hằng ngày của mỗi người. Mỗi người cần nêu cao tự giác rèn luyện đạo đức... phong cách làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong đó tập trung vào phẩm chất “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”. TBT yêu cầu: Các cơ quan thông tin, báo chí cần đẩy mạnh công...11/1, Ban Chỉ đạo TW Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đã họp bàn công việc chuẩn bị Hội nghị toàn quốc sơ kết một năm thực hiện Cuộc vận động. TBT Nông Đức Mạnh chủ...
  • ... động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” TP.Cần Thơ tổng kết 4 năm thực hiện. Theo Ban chỉ đạo (BCĐ) cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” TP Cần Thơ... vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Trong 4 năm, các tổ chức Đảng trên địa bàn TP đã nghiêm túc triển khai, học tập quán triệt các chuyên đề theo từng năm. BCĐ cuộc... các địa phương tổ chức nhiều chuyên đề như các cuộc thi kể chuyện về tư tưởng đạo đứctấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (2007); liên hoan tuyên dương các điển hình tiên tiến (2008); liên hoan tuyên...
  • ... Bác Hồ và cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật thể hiện rõ chủ đề Bác Hồ - một biểu tượng sống động cho trí tuệ, tâm hồn,... Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng... và báo chí xuất sắc hưởng ứng Cuộc vận động sáng tác, quảng bá về chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" năm 2010. Đến dự có các đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính...
  • ... tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhằm phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thời... suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực. Chỉ thị yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải trở thành nhiệm... quan trọng để mỗi tổ chức, cán bộ, đảng viên tự kiểm điểm soi lại mình trong việc tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hội nghị nhằm đánh giá những ưu, khuyết...
  • gương đạo đức hồ, đạo đức hồ chí, đức hồ chí minh, tấm gương đạo đức, theo tấm gương đạo,