Kết quả thỏa mãn từ khóa
Những bài học về tấm gương đạo đức của Bác
  • ... - chiến sĩ cảnh vệ bảo vệ Bác - đã viết loạt bài về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. VietNamNet xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc. Bài 1: Tấm gương cần kiệm của Bác >> Tư cách công dân và... nghèo”. Một hôm, Bác đi họp ở đâu về, sợ Bác đói, nhà bếp vẫn để dành cơm cho Bác, nhưng Bác kiên quyết từ chối không ăn, mặc dầu Bác chưa ăn cơm. Vì hôm đó đúng bữa nhịn của Bác để góp vào hũ... nhỏ, đức lớn hài hoà ở một con người. Khi dùng các món ăn bao giờ Bác cũng dùng hết, không để thừa lãng phí. Hồi 1957, Bác về thăm quê, lần ăn cơm với lãnh đạo tỉnh, khi đưa thêm các món ăn, Bác...
  • ... cuối tháng 3/2011, Ban Chỉ đạo và Ban tổ chức Cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã nhận... quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, ban tổ chức đã tặng thưởng cho 92 tác phẩm báo chí, văn học nghệ thuật xuất sắc... giáo Trung ương, đại diện Ban chỉ đạo Cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2010, bày tỏ...
  • ... thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí xuất sắc (giai đoạn 2011-2013) về chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" do Ban Tuyên giáo TƯ... sinh hoạt chính trị sâu rộng của văn nghệ sĩ, các cơ quan, đơn vị thông qua sáng tác và quảng bá các giá trị thiết thực của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 136 tác phẩm,... cao về nội dung, tư tưởng và nghệ thuật; có thành tích nổi bật trong phát hiện, tuyên truyền, cổ vũ nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của...
  • ... cần lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo Bác theo chuyên đề về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ... Đinh Thế Huynh cho biết, sau 2 năm triển khai, chỉ thị góp phần đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác dần đi vào nền nếp, bước đầu khắc phục tình trạng thụ động, cấp trên có... hình thực tế, gắn việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 nhằm khắc phục và sửa chữa khuyết điểm, yếu kém. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Lê Hồng...
  • ... cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” TP.Cần Thơ tổng kết 4 năm thực hiện. Theo Ban chỉ đạo (BCĐ) cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”... đã hướng dẫn các địa phương tổ chức nhiều chuyên đề như các cuộc thi kể chuyện về tư tưởng đạo đứctấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (2007); liên hoan tuyên dương các điển hình tiên tiến (2008);... chức tổng kết 4 năm cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Trong 4 năm, các tổ chức Đảng trên địa bàn TP đã nghiêm túc triển khai, học tập quán triệt các chuyên đề theo...
  • ... 03-CT/TW về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhằm phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện Cuộc vận động học tập và... và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thời gian qua; tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong... kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 03- CT/TW ngày 15/4/2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và nhiệm vụ thời gian tới. Các đồng chí:...
  • tấm gương đạo đức, gương đạo đức, tấm gương đạo, đạo đức, gương đạo,