Kết quả thỏa mãn từ khóa
Xây dựng Đề cương Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020
 • ... vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2011-2020), các giải pháp lớn phát triển kinh tế - xã hội đất nước giai đoạn 2011-2020 và các kế hoạch cụ thể để xây dựng Chiến lược sau khi được... tư, Viện Khoa học xã hội Việt Nam xây dựng Đề cương Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Viện Khoa học xã hội Việt Nam có nhiệm vụ đề xuất quan điểm,... Khoa học xã hội Việt Nam tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2001-2010) căn cứ vào kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm...
 • ... yếu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011, trong đó ổn định kinh tế vĩ mô là nhóm giải pháp được đặt lên hàng đầu. Trong năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch phát triển kinh... Trong năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, Việt Nam đặt mục tiêu tổng sản phẩm trong nước (GDP)... cầu coi trọng. Ngay trong quý một, các bộ ngành liên quan phải xây dựng và trình Chính phủ chương trình hành động quốc gia về phát triển sản xuất hàng thay thế nhập khẩu, đảm bảo chất lượng và...
 • ... ngừa lạm phát cao, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư, kinh doanh. Thứ 3, tập trung sức phát triển nông nghiệp và nông thôn, triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới. Đây cũng là vấn đề đã... năm 2010 là phục hồi tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2009; tăng khả năng bảo đảm an sinh xã hội; đạt mức cao nhất các chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm năm 2006 - 2010. Chính... hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010. Ngay trong tháng 1/2010, các Bộ, ngành, địa phương ban hành chương trình hành động cụ thể thực hiện Nghị quyết phát triển...
 • ... hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013. Mục tiêu tổng quát của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 đã được Quốc hội thông qua bao gồm,... định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát. Thứ hai, tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh. Thứ ba, đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh... giảm 2%, riêng các huyện nghèo giảm 4%. Để đạt kết quả đối với Nghị quyết Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013, Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan...
 • ... Kinh tế của Quốc hội, cơ quan thẩm tra dự án luật cho rằng, việc thu hồi đất để thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội như: các dự án, công trình quan trọng quốc gia do Quốc hội... hai là Nhà nước không thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế, xã hội. Đối với trường hợp dự án phát triển kinh tế, xã hội quan trọng có tính chất phục vụ lợi ích quốc gia, lợi... 132.016 lượt ý kiến đề nghị không thực hiện thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế, xã hội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và một số vị ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu cần...
 • ... biết kết quả phát triển kinh tế- xã hội trong 8 tháng đầu năm của tỉnh Phú Thọ? Ông Chu Ngọc Anh : Trong 8 tháng qua, tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh Phú Thọ vẫn giữ được đà phát triển ổn định.... hình phát triển kinh tế - xã hội từ đầu năm đến nay của Phú Thọ vẫn đạt được một số kết quả nổi bật. Phóng viên VOV phỏng vấn ông Chu Ngọc Anh – Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về vấn đề trên.... của tỉnh Phú Thọ vẫn giữ được đà phát triển ổn định. Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội nổi bật là tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 6,4%; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 20 triệu đồng...
 • ... vụ lợi ích quốc gia, công cộng, phát triển kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, cũng có ý kiến đề nghị không quy định Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích phát triển KT-XH. Trước ý kiến này, Ủy... lý giải: Để thực hiện Chiến lược phát triển KT-XH, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp đã dự kiến quỹ đất sử dụng cho mục đích phục vụ lợi ích quốc gia, công cộng, phát triển KT-XH. Nhà nước... trình quan trọng quốc gia do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư. 2. Để thực hiện các dự án đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA). 3. Để xây dựng trụ sở cơ quan, công trình...
 • ... cứu xây dựng mô hình xử lý khí thải của các lò nung gạch kiểu Hoffman, đốt trấu”. Theo đánh giá, các đề tài, dự án được xây dựngtriển khai thực hiện đáp ứng được mục tiêu phát... khí hậu như đề tài “Xây dựng cơ sở dữ liệu và biên hội loạt bản đồ địa chất công trình” của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; “Ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng hệ thống... triệu người. Đây là vùng trọng điểm phát triển kinh tế và dẫn đầu cả nước về kim ngạch xuất khẩu, đầu tư nước ngoài, GDP cũng như nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội khác. Toàn vùng đóng góp gần 60%...
 • ... theo chiến lược phát triển TP đến năm 2030 của Viện Chiến lược thì khi đó, tỷ lệ đô thị hoá sẽ đạt khoảng 67-70%.... Hà Nội chỉ nên phát triển khoảng 5 đô thị vệ tinh Nhiều chỉ tiêu, vấn đề... họp thường kỳ tháng 11, UBND thành phố Hà Nội đã nghe viện Chiên lược trình bày báo cáo dự thảo “Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”. Nhiều... họp thường kỳ tháng 11, UBND thành phố Hà Nội đã nghe viện Chiên lược trình bày báo cáo dự thảo “Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”. Nhiều...
 • ... cho chiến lược phát triển Hà Nội HĐND TP Hà Nội vừa tổ chức lấy ý kiến các nhà khoa học, quản lý cho chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030, tầm nhìn 2050 và Quy hoạch tổng thể kinh... đô được nêu ra trong báo cáo chiến lược và quy hoạch do Sở KH-ĐT thành phố soạn thảo: kinh tế thủ đô chưa phát triển tương xứng với tiềm năng, hạ tầng đô thị phát triển chậm, bảo vệ môi trường...(Dân trí) - Báo cáo về chiến lược phát triển của Hà Nội như đang đặt ra quá nhiều “ngã ba đường” cho chính quyền thành phố. Trong khi đó, để phát triển một cách bền vững Hà Nội không...
 • phát triển kinh tế, phát triển kinh, triển kinh tế, phát triển, triển kinh,