Kết quả thỏa mãn từ khóa
Đại hội V Hội Nông dân Việt Nam: Đã bầu 124 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương
 • ... bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá V. Đại hội đã biểu quyết bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá V (nhiệm kỳ 2008 - 2013) gồm 124 Ủy viên. Trong đó, 37 Ủy...Ban bầu cử công bố 124 Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân VN khóa V (VnMedia) - Hôm nay (23/12), Đại hội đại biểu Hội Nông dân toàn quốc lần thứ V tiếp tục tiến hành họp và đã bầu... nghiệp, 6 Ủy viên đại diện cho cơ sở Hội cấp xã và huyện. Tối nay, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá V tiến hành Hội nghị lần thứ nhất, bầu Đoàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam,...
 • ... sung… Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã nhất trí với nhân sự Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VI với 1 Chủ tịch và 5 Phó Chủ tịch. Ông Nguyễn Quốc Cường, Ủy viên Trung... Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 5, tiếp tục được tín nhiệm bầu tái giữ chức Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân khóa VI. Các đồng chí Nguyễn... ngày làm việc khẩn trương, sáng nay (3/7), tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội Nông dân Việt Nam đã họp phiên cuối cùng và tiến hành lễ...
 • ... Thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội XI; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XI… Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cho... thư Nông Đức Mạnh đề nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương tiếp tục nêu cao ý thức trách nhiệm, phát huy tinh thần dân chủ, đóng góp vào các quyết định của Trung ương và vào việc... Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 14, Bộ Chính trị đã chỉ đạo Tiểu ban Nhân sự hoàn chỉnh tiếp phương án nhân sự Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khóa XI; chỉ đạo các ban Đảng có...
 • ... qua, với 15 kỳ Hội nghị Trung ương, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và từng đồng chí Ủy viên Trung ương (khóa X) đã thể hiện tinh thần đoàn kết, làm việc dân chủ, tập thể và với... toàn văn bài phát biểu: Thưa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Sau một ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) đã hoàn thành... khẩn trương, trách nhiệm, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương đã hoàn thành chương trình đề ra. Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị, Tiểu ban Tổ chức phục vĐại hội, các...
 • ... Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Ban Bí thư T.Ư Đoàn. Các ủy viên BCH T.Ư Đoàn khóa X bỏ phiếu bầu Ban Thường vụ gồm 33 ủy viên; bầu Ban Bí thư T.Ư Đoàn với 7 thành viên. Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh tái đắc... Nhất Trung ương Đoàn. Đồng chí Phan Hoàng Nam – Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam trúng cử vào Ban chấp hành nhiệm kỳ này. Danh sách ứng cử vào Ban chấp hành Trung ương... này, đại biểu đến từ các cơ quan Trung ương Đoàn là 39 người, tỉnh đoàn trực thuộc Trung ương 66 người, khối quân đội-công an 17 người, khối Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam-Hội Sinh viên Việt...
 • ... cử và tiến hành bỏ phiếu Ban Chấp hành Trung ương Hội nông dân Việt Nam khóa VI. Buổi chiều, Đại hội Hội nông dân Việt Nam đã công bố kết quả bầu cử Ban chấp hành Trung ương Hội nông dân Việt... hành các thủ tục bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VI. Các đại biểu dự Đại hội (Ảnh: Dân Việt) Thay mặt đoàn Chủ tịch Đại hội, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn... trong số 125 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VI, Đại hội sẽ bầu ra 122 đồng chí, sau đó sẽ bổ sung 3 Ủy viên vào thời gian thích hợp. 100% đại biểu đã nhất trí với danh...
 • ... Nguyễn Tấn Dũng, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng và các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các đồng chí tham dự Hội nghị Trung ương 8 đã quyên góp ủng hộ đồng bào,... 3/10, tại trụ sở Trung ương Đảng, trước khi bắt đầu phiên làm việc buổi chiều của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI), Ban Chấp hành Trung ương Đảng tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục... trình thủy lợi, tàu thuyền… bị hư hại. Phát biểu tại lễ quyên góp, ông Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí thư cho biết, trước tình hình này, Ban Chấp hành Trung ương,...
 • ... cương vị Chủ tịch luân phiên của Hội Luật gia dân chủ quốc tế nhiệm kỳ 10 (2009-2011). Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu 107 Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội. Ban chấp hành Hội Luật gia Việt... 42%. Tổ chức Hội đã được mở rộng tới 62/63 tỉnh, thành và 57 chi Hội trực thuộc. Ngoài ra, Hội Luật gia Việt Nam phối hợp với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đấu tranh về phương diện... thành công Hội đồng điều hành Hội Luật gia dân chủ quốc tế; tổ chức thành công Đại hội 17 Hội Luật gia dân chủ quốc tế và đăng cai tổ chức thành công Đại hội lần thứ 19 Hiệp hội Luật gia các nước...
 • ... Ban chấp hành trung ương khóa XI gồm 175 Ủy viên chính thức và 25 Ủy viên dự khuyết. Theo ông Trần Lưu Hải, Phó ban Tổ chức Trung ương, sẽ giới thiệu số dư ít nhất 15% so với tổng số được bầu. Việt... tịch đã họp bàn cho ý kiến về các trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử Ban chấp hành trung ương khóa XI. Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XI dự kiến có 175 người. Ảnh: Việt Đông. Ban... danh sách đề cử Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XI và nghiên cứu các tài liệu, hồ sơ về nhân sự; ghi phiếu đề cử, ứng cử (bổ sung ngoài danh sách đề cử của Ban chấp hành trung ương khóa X)....
 • ... nhân sự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 6 nhiệm kỳ 2013-2018 tới, sáng nay, tại Hà Nội, Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt... Nghị quyết Trung ương 5 khóa 8 về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Tiếp thu và giải trình... BCH Trung ương Hội khóa 6 và đã trình Ban Bí thư Trung ương Đảng. Việc giới thiệu cán bộ để bầu vào Ban chấp hành khóa 6 là công việc quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến thành công của Đại hội...
 • ... 2018; thông qua Ðiều lệ Hội (sửa đổi) và bầu Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VI nhiệm kỳ 2013 - 2018. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội NDVN diễn ra trên tinh thần... mới-Chủ động-Hội nhập-Phát triển bền vững”.Ảnh: Dân Việt Phát biểu đề dẫn Đại hội do đồng chí Nguyễn Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nêu... hợp, vận động nông dân cả nước. Báo cáo tại Đại hội, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Hà Phúc Mịch, cho biết, nét nổi bật của hoạt động Hội Nông dân nhiệm kỳ vừa qua là đổi mới phương...
 • ... Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khoá X) đã tổ chức họp phiên toàn thể lần thứ 11. Hội nghị sẽ tập trung xem xét một số vấn đề cơ bản để chuẩn bị cho Đại hội XI. Tổng Bí thư Nông... Mạnh chủ trì Hội nghị. --> - Sáng nay (5/10), Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khoá X) đã tổ chức họp phiên toàn thể lần thứ 11. Hội nghị sẽ tập trung xem xét một số vấn đề cơ bản... chuẩn bị cho Đại hội XI. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chủ trì Hội nghị. Hội nghị Trung ương lần này tiếp tục thực hiện một phần công việc của Hội nghị Trung ương lần thứ mười nhằm chuẩn bị và hoàn chỉnh...
 • ...Sáng 10/10, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) đã hoàn thành chương trình đề ra sau gần một tuần làm việc khẩn trương. Hội nghị đã tập trung trí tuệ, thảo luận... nội dung vẫn còn nguyên giá trị của Cương lĩnh năm 1991, bổ sung những vấn đề đã được các Đại hội, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị từ khóa VII đến nay kết luận, những nội dung đã rõ, được... bị rất cơ bản cho Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương để hoàn thiện các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Tổng Bí thư nêu rõ: Dự thảo Cương lĩnh xây dựng...
 • ... Sau một tuần làm việc tích cực, khẩn trương, tập trung trí tuệ, thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) đã hoàn thành chương trình đề ra,... nổi, thẳng thắn, dân chủ, với tinh thần trách nhiệm cao, đóng góp nhiều ý kiến phong phú, sâu sắc, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) đã hoàn thành chương trình đề ra,... hoàn thiện và chuẩn bị rất cơ bản các dự thảo văn kiện sẽ công bố lấy ý kiến đóng góp của đại hội đảng bộ các cấp, của Quốc hội và ý kiến rộng rãi của nhân dân trước khi trình Đại hội đại biểu...
 • ...(Dân trí) - Ngày 14/10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ( khóa X) đã ra Thông báo Hội nghị lần thứ 13. Dân trí xin giới thiệu toàn văn thông báo của Hội nghị. Thực hiện Chương trình làm việc... đồng nhân dân cấp quận, huyện, phường và kiến nghị chủ trương tiếp theo; thảo luận bước đầu về phương án nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI trình Đại hội XI, cùng một số vấn đề quan... trọng khác. Đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chủ trì, khai mạc và bế mạc Hội nghị. 1- Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2010,...
 • ...(Dân trí) - Sáng 12/1, tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về các văn... các văn kiện Đại hội XI của Đảng. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đọc báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về các văn kiện trình Đại hội XI. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn Báo cáo:... vấn đề về bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng và Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X. Trong quá trình chuẩn bị Đại hội, các dự thảo văn kiện Đại hội đã được...
 • ... Đại hội X Về triển khai Nghị quyết Đại hội X: Ngay sau Đại hội, trên cơ sở Cương lĩnh, Điều lệ và Nghị quyết Đại hội X, Ban Chấp hành Trung ương đã sớm thông qua Quy chế làm việc của Ban Chấp hành... Đại hội về sự lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ Đại hội X như sau: I- Ban Chấp hành Trung ương 1- Tập thể Ban Chấp hành Trung ương 1.1- Ưu điểm a) Về lãnh đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại... quyết Đại hội X và chuẩn bị Đại hội XI. Đồng thời đã bổ sung vào chương trình một số vấn đề lớn mới phát sinh để chủ động xử lý. Về lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội: Ban Chấp hành Trung...
 • ... về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI. Theo Quy chế làm việc, Đại hội đã thảo luận tại hội trường về số lượng Uỷ viên chính thức và Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương... 15-1-2011, Đại hội làm việc tại Hội trường về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI. Các đại biểu tham dự Đại hội Đồng chí Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng,... luận, Đại hội đã biểu quyết với 100% ý kiến đồng ý: - Số lượng Uỷ viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI là 175 đồng chí; - Số lượng Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng...
 • ban chấp hành trung, chấp hành trung ương, ban chấp hành, chấp hành trung, hành trung ương,