Kết quả thỏa mãn từ khóa
Những đối tượng được miễn, giảm học phí năm học 2010-2011
 • ... chức năng có thẩm quyền xác nhận của người học, các trường thực hiện không thu học phí đối với các đối tượng trên. Các đối tượng được giảm 70% học phí gồm: HS, SV các chuyên ngành nhã nhạc cung... ngành, nghề nặng nhọc, độc hại. Những đối tượng được miễn giảm 50% học phí là HS, SV là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ... 21/9, Bộ GD-ĐT đã ban hành hướng dẫn thực hiện chế độ miễn, giảm học phí năm học 2010 – 2011 đối với giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học. TIN BÀI KHÁC Cần người nhận nuôi bé 9 tháng tuổi...
 • ... hiện miễn, giảm học phí đối với giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học năm học 2010 - 2011. Theo đó có 6 đối tượng được miễn, giảm học phí. Theo hướng dẫn của Bộ, 4 đối tượng được miễn học phí,... ngành, nghề nặng nhọc, độc hại. Đối tượng được miễn giảm 50% học phí là HS, SV là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp... dục nghề nghiệp và giáo dục đại học là người dân tộc thiểu số thuộc nghèo và hộ có thu nhập tối đa bằng 150% thu nhập của hộ nghèo. Các đối tượng được giảm 70% học phí gồm: HS, SV các chuyên ngành...
 • ... Theo thông tư nói trên, từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015, cụ thể là từ ngày 1-1-2011, sẽ có 9 đối tượng được miễn học phí. Chín đối tượng được miễn học phí 1. Người có công với cách... có 9 đối tượng được miễn học phí. (giao duc 24h) - Bộ GD-ĐT, Bộ Tài chính và Bộ LĐ-TB-XH vừa ban hành thông tư về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối... mới, các đối tượng được giảm 70% học phí gồm HS-SV các chuyên ngành nhã nhạc cung đình, chèo, tuồng, cải lương, múa, xiếc và một số chuyên ngành nặng nhọc. Các đối tượng được giảm 50% học phí gồm:...
 • ... 9 đối tượng HSSV được miễn giảm học phí. Những học sinh, sinh viên có cha mẹ thường trú tại các xã bãi ngang ven biển và các thôn, bản đặc biệt khó khăn không thuộc diện được miễn, giảm học phí.... diện được miễn, giảm học phí. Bộ GD&ĐT cho biết, những đối tượng là “học sinh, sinh viên có cha mẹ thường trú tại các xã bãi ngang ven biển và các thôn, bản đặc biệt khó khăn” được miễn, giảm học... văn bản trái luật, ngày 1/12, Bộ GD&ĐT đã chính thức công bố chỉ còn 9 đối tượng học sinh sinh viên (HSSV) được miễn giảm học phí. Như vậy so với văn bản trái luật ban hành tháng 9/2010, HSSV có...
 • ... các quy định khác về đối tượng miễn, giảm học phí và cơ chế thực hiện miễn, giảm học phíHọc nghề được giảm 50% học phí Bộ GD-ĐT dự kiến, đối tượng không phải đóng học phí tại các cơ sở giáo... thu hút HS học nghề, đối tượng HS tốt nghiệp trung học cơ sở đi học nghề cũng được giảm 50% học phí. Theo dự kiến của Bộ, việc miễn, giảm học phí sẽ được thực hiện trong suốt thời gian học tập tại... có những thay đổi về lý do miễn hoặc giảm. Các trường có đối tượng được miễn, giảm sẽ được Nhà nước cấp bù học phí theo số lượng người học thực tế. Được hỗ trợ để trang trải chi phí Không chỉ được...
 • ... thông tư liên tịch số 29 hướng dẫn thực hiện miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015. Khác với công văn 5997 mà... tượng được giảm 70% học phí gồm: Học sinh, sinh viên các chuyên ngành nhã nhạc cung đình, chèo, tuồng, cải lương, múa, xiếc và một số chuyên ngành, nghề nặng nhọc, độc hại. Các đối tượng được giảm... nhưng đang đi học văn hóa, học nghề, có hoàn cảnh như trẻ em nêu trên. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy định. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ...
 • ... về miễn, giảm và hỗ trợ học phí; cơ chế thu và sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015. Nhiều đối tượng mẫu giáo, học... học 2014-2015. Nhiều đối tượng mẫu giáo, học sinh phổ thông được miễn học phí. ( Ảnh minh họa) Các đối tượng được miễn giảm học phí là : người có công với cách mạng và thân nhân của người có... nhọc, độc hại. Chuyên ngành, nghề nặng nhọc, độc hại theo các quy định của chính phủ. Các đối tượng được giảm 50% học phí gồm : Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên là con cán bộ, công...
 • ... viên thuộc diện miễn, giảm học phí. Thời gian thực hiện là 2 lần/năm. Các trường có trách nhiệm xác nhận đơn của học sinh, sinh viên thuộc đối tượng miễn, giảm học phí. Việc chi trả được thực hiện... tiết tại Thông tư số 29 hướng dẫn thực hiện miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 do liên bộ Tài chính, GD&ĐT,... giám hộ. Riêng đối với sinh viên cũng sẽ được trực tiếp nhận tiền cấp bù học phí. Đối với trẻ mẫu giáo, học sinh phổ thông, việc cấp bù học phí sẽ được thực hiện 2 lần/năm. Còn đối với sinh viên,...
 • ... nghiệp THCS đi học nghề sẽ được trợ cấp, miễn, giảm học phí. (giao duc) - Kể từ ngày 1-7-2011, các đối tượng được trợ cấp, miễn, giảm học phí và ưu tiên trong tuyển sinh sẽ có thêm học sinh tốt... hành một số điều của Luật giáo dục. Theo quy định cũ (Nghị định 75/2006/NĐ-CP), đối tượng được trợ cấp, miễn, giảm học phí và ưu tiên trong tuyển sinh gồm: Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính... xét cấp học bổng chính sách và miễn giảm học phí. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH theo thẩm quyền quy định cụ thể về ưu tiên trong tuyển sinh; tiêu chuẩn, mức và thủ tục xét cấp học bổng...
 • ... độ thu, nộp học phí, ảnh hưởng đến quyền lợi của các trường cũng như đối tượng được miễn, giảm học phí. Công văn 5997 quy định các giấy tờ xác nhận đối tượng được miễn, giảm học phí (Sổ đăng... nghị định 49. Về cơ chế miễn giảm học phí, công văn 5997 quy định các trường thực hiện không thu học phí hoặc giảm học phí cho cả đối tượng được miễn giảm học phí học ở các cơ sở giáo dục nghề... Bởi theo Nghị định 49, các đối tượng được miễn, giảm học phí sẽ được trực tiếp tiếp nhận tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí từ Nhà nước và phải thực hiện việc đóng học phí đầy đủ cho nhà trường....
 • ... và học sinh, sinh viên khi quy định không thu học phí với diện được miễn học phí; giảm thu với diện được giảm. Trong khi theo nghị định 49, các trường hợp này được nhận trực tiếp tiền hỗ trợ miễn,... miễn, giảm học phí để họ đóng học phí đầy đủ cho trường. Cục Kiểm tra văn bản cho rằng công văn quy định phải có "bản sao công chứng" với các giấy tờ xác nhận diện được miễn, giảm học phí là... biệt, có nội dung hướng dẫn thực hiện miễn, giảm học phí đối với giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học. Nhưng trong đó lại đưa ra quy định cụ thể về đối tượng áp dụng, trách nhiệm của các trường,...
 • ... tượng được miễn, giảm học phí bao gồm: “Điều 3. Đối tượng không phải đóng học phí Đối tượng không phải đóng học phí tại các cơ sở giáo dục công lập bao gồm: học sinh tiểu học; học sinh, sinh viên... thu nhập tối đa bằng 150% thu nhập của hộ nghèo. Điều 5. Đối tượng được giảm học phí 1. Các đối tượng được giảm 70% học phí gồm: học sinh, sinh viên các chuyên ngành nhã nhạc cung đình, chèo,... cải lương, múa, xiếc và một số chuyên ngành, nghề nặng nhọc, độc hại. 2. Các đối tượng được giảm 50% học phí gồm: a) Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức...
 • ... bù học phí thông qua cơ sở đào tạo thay vì qua gia đình người học; đối tượng học ở các cơ sở giáo dục ngoài công lập cũng được miễn, giảm học phí; việc miễn, giảm học phí thực hiện theo đối tượng,... cũng bổ sung việc cấp bù tiền miễn, giảm học phí cho các đối tượng được miễn, giảm học phí học ở các cơ sở giáo dục ngoài công lập (mức cấp bù bằng với mức trần học phí tương ứng với nhóm ngành... sung một số đối tượng được miễn, giảm học phí trong Nghị định 49/2010/NĐ-CP, đó là: - Sinh viên học chuyên ngành Mác – Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh. - Học sinh, sinh viên, học viên các...
 • ... cũng được áp dụng. Những đối tượng được miễn giảm không cần về lại địa phương để nhận tiền học phí mà theo quy định mới, Chính phủ sẽ cấp bù trực tiếp học phí cho các cơ sở giáo dục. Do đó, đối tượng... nghiệp và giáo dục đại học công lập có đối tượng thuộc diện được miễn, giảm học phí theo số lượng người học thực tế và mức thu học phí (mức cấp bù học phí cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và... khăn sẽ không còn được miễn học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo quy định tại nghị định này nữa. Mặt khác, chính sách miễn giảm học phí đối với người dân tộc thiểu số và học viên, sinh viên...
 • ... nghiệp THPT đang được các địa phương khẩn trương hoàn tất, theo đó có 3 đối tượng trong diện được miễn thi và 2 đối tượng được đặc cách thi tốt nghiệp. Trong đó, số đối tượng được miễn thi tốt... văn hoá văn nghệ (đối tượng 2); người học khiếm thị. Các đối tượng này chỉ được miễn thi khi ngoài số ngày nghỉ học quy định phải được triệu tập vào học kỳ 2 lớp 12; xếp loại cả năm lớp 12: hạnh... nghiệp THPT năm 2011 bao gồm : người học lớp 12 được Bộ GD&ĐT triệu tập tham gia thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, khu vực các môn văn hoá (đối tượng 1); người học lớp 12 được tuyển...
 • ... về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, có thêm 3 đối tượng được miễn học phí, gồm: Sinh viên học... khó khăn. Đối tượng được giảm 70% học phí gồm: Học sinh, sinh viên các chuyên ngành nhã nhạc cung đình, chèo, tuồng, cải lương, múa, xiếc; một số nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với... chuyên ngành Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh; học sinh, sinh viên, học viên các chuyên ngành lao, phong, tâm thần, pháp y và giải phẫu bệnh; học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít...
 • ... nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm cũng được giảm 70% học phí. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập phải công khai mức học phí cho từng năm học và dự kiến cả khóa học... biệt khó khăn. Trẻ em học mẫu giáo và HS phổ thông có cha mẹ thuộc cận nghèo; HS tốt nghiệp trung học cơ sở đi học nghề hoặc học trung cấp chuyên nghiệp được giảm 50% học phí. HSSV các chuyên... phủ đã quyết định bổ sung thêm đối tượng được miễn học phí, bắt đầu áp dụng từ ngày 1-9, đó là SV học chuyên ngành Mác - Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh; HSSV, học viên các chuyên ngành lao, phong,...
 • miễn giảm học phí, giảm học phí, miễn giảm học, đối tượng được miễn, đối tượng được,