Kết quả thỏa mãn từ khóa
Bàn về 'quá độ lên Chủ nghĩa xã hội' ở Việt Nam
 • ... quá độ từ CNTB lên CNXH, bắt đầu từ Cách mạng Tháng Mười Nga, năm 1917, cách đây 93 năm. Quan niệm về thời kỳ quá độ lên CNXH nảy sinh từ đó, chứ trong kho tàng lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin... mới tư duy về thế giới quan, phù hợp với thực tiễn thế giới ngày nay. Nhưng Cương lĩnh lần này lại nêu vấn đề quá độ lên CNXH riêng nước ta, trong khi cơ s thực tiễn và lý luận về vấn đề này... góp ý về dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng XI Chúng ta không nên vội vàng, giản đơn xác định vấn đề quá độ lên CNXH nước ta trong Cương lĩnh trình Đại hội Đảng lần này, trong khi cơ s thực...
 • ... Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc thuộc địa và cách mạng giải phóng dân tộc; về chủ nghĩa hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa hội Việt Nam; về độc lập, dân tộc và chủ nghĩa hội trong... gia độc lập đã thừa nhận ảnh hưng trực tiếp và gián tiếp của cách mạng Việt Nam và tư tưng Hồ Chí Minh. Ngày nay, tư tưng “Không có gì quý hơn độc lập tự do” vẫn còn nguyên sức sống của nó. Độc... phiên thảo luận thứ nhất với chủ đề “Di sản Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa hội” đã thu hút đông đảo các đại biểu trong nước và quốc tế tham gia. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú...
 • ... dựng được chủ nghĩa hội Việt Nam ? Thực tiễn công cuộc đổi mới, đi lên chủ nghĩa hội Việt Nam trong 25 năm qua có ý nghĩa gì và đặt ra vấn đề gì? Như chúng ta biết, chủ nghĩa hội thường... cách: chủ nghĩa hội là một học thuyết; chủ nghĩa hội là một phong trào; chủ nghĩa hội là một chế độ. Mỗi tư cách ấy lại có nhiều biểu hiện khác nhau, tùy theo thế giới quan và trình độ... thực tiễn của Việt Nam để các đồng chí tham khảo, cùng trao đổi. Và cũng chỉ tập trung vào trả lời mấy câu hỏi: Chủ nghĩa hội là gì? Vì sao Việt Nam lựa chọn con đường hội chủ nghĩa? Làm thế...
 • ... tiêu của chủ nghĩa hội Việt Nam. nước ta, tính ưu việt của chủ nghĩa hội phải được biểu hiện cụ thể thiết thực, trên cơ s kế thừa quan điểm Marx-Lenin về mục tiêu của chủ nghĩa hội,... suốt của cách mạng Việt Namđộc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa hội. Đối với dân tộc Việt Nam, chỉ có chủ nghĩa hội mới bảo đảm cho dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh... thành quả của đổi mới nhận thức lý luận về chủ nghĩa hội, trên cơ s vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưng Hồ Chí Minh, phù hợp với thực tiễn Việt Nam trong điều kiện hiện nay. Đó là...
 • ... triển ổn định của nhà nước Việt Nam trên tất cả mọi lĩnh vực. Trong số các văn kiện này có chiến lược xây dựng quốc gia và phát triển trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa hội. Chiến lược này đặt... Đảng Cộng sản Việt Nam thu hút sự quan tâm của dư luận quốc tế, khi nhiều báo lớn đồng loạt đưa tin về sự kiện chính trị quan trọng này cùng những bài điểm lại thành tựu của Việt Nam trong những... nhất Việt Nam. Hãng tin AP ghi nhận bầu không khí hội nghị tại Hà Nội, với những khẩu hiệu, hình cờ đỏ búa liềm được treo khắp nơi. Tin dẫn lời Giáo sư Carl Thayer, một chuyên gia về vấn đề Việt...
 • ... mạng hội bắt đầu xuất hiện Việt Nam, việc tiếp thị thông qua kênh truyền thông này là vấn đề không mới nhưng làm sao để có hiệu quả cao vẫn là chuyện đáng bàn. Hiệu quả cao - chi phí thấp Về... hướng xây dựng chiến lược quảng bá sao cho hiệu quả. ROI trên fan page là số liệu về lượng tương tác, tốc độ tăng trưng thành viên (Zing Me, Facebook, go.vn); số người hâm mộ, theo đuôi (Twitter);... hơn trong quá trình xây dựng và phát triển các hoạt động cộng đồng cho khách hàng của mình. Các chủ trang có thể theo dõi, phân tích các hoạt động, sự tương tác của ng ười dùng với trang hàng ngày...
 • ... trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa hội; tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế- hội giai đoạn 2001-2010 và thông qua Chiến lược phát triển kinh tế- hội Việt Nam giai đoạn 2011-2020.... duy trì tăng trưng GDP hợp lý mức 5,2%, bảo đảm an sinh hội trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam tiếp tục bị tác động nặng nề bi cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu. Đây là cơ s quan trọng để... (ODA) cho Việt Nam lên trên 8 tỷ USD trong năm 2010, mức cao kỷ lục trong 16 năm qua. 3. Việt Nam hoàn thành trọng trách Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc Việt Nam vừa...
 • ... quá độ lên chủ nghĩa hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Báo cáo Chính trị của Ban chấp hành Trung ương khóa X trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI; Chiến lược phát triển kinh tế - ... thảo văn kiện nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; giúp các cấp ủy Đảng nắm được tư tưng, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên... được công bố, lấy ý kiến góp ý của các tổ chức, cán bộ, đảng viên và nhân dân. > Trang tin điện tử về Đại hội Đảng XI ra mắt/ 'Khắc phục tình trạng ngại va chạm khi gần đến đại hội Đảng' Đại hội...
 • ... tật mang tính bản chất của chủ nghĩa tư bản, và cũng đã tiên đoán tương lai của loài người sẽ đi tới chủ nghĩa hội. Giờ đây, 1 thế kỷ rưỡi sau Mác, để nói về chủ nghĩa tư bản, người ta nói... một số nơi càng giàu có lên thì nhiều nơi khác lại càng lắm cảnh bần cùng. Chúng ta không thể không suy nghĩ về câu nói của một lãnh tụ cánh tả Mỹ la tinh khi nói về về số người chết đói và... có, xa hoa). Song đồng thời, cũng như Các Mác từng khẳng định, dưới chủ nghĩa tư bản, con người lại bị nô dịch nhiều hơn bi chính những hậu quả của các thành tựu ấy: Nạn đói, khủng hoảng năng...
 • ... triển ổn định của nhà nước Việt Nam trên tất cả mọi lĩnh vực. Trong số các văn kiện này có chiến lược xây dựng quốc gia và phát triển trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa hội. Chiến lược này đặt... Đảng Cộng sản Việt Nam thu hút sự quan tâm của dư luận quốc tế, khi nhiều báo lớn đồng loạt đưa tin về sự kiện chính trị quan trọng này cùng những bài điểm lại thành tựu của Việt Nam trong những... nhất Việt Nam. Hãng tin AP ghi nhận bầu không khí hội nghị tại Hà Nội, với những khẩu hiệu, hình cờ đỏ búa liềm được treo khắp nơi. Tin dẫn lời Giáo sư Carl Thayer, một chuyên gia về vấn đề Việt...
 • ... Chiến lược phát triển kinh tế- hội 10 năm tới. Năm 2011 là năm kỷ niệm 20 năm Việt Nam thực thi “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa hội”. Dưới sự chỉ đạo của... công cuộc xây dựng chủ nghĩa hội của Việt Nam đã giành được những thành tựu nổi bật, diện mạo đất nước hoàn toàn đổi mới. Để chào mừng Đại hội XI của Đảng, các đường phố thủ đô Hà Nội rợp... Đảng Cộng sản Việt Nam và nhấn mạnh Việt Nam phấn đấu tr thành quốc gia công nghiệp hóa vào năm 2020. Trong bài viết số ra cùng ngày, báo Granma trích phát biểu tại Đại hội của Chủ tịch nước...
 • ... thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa hội Việt Nam. Tổng bí thư yêu cầu các cấp, ngành cần chủ động quán triệt và đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Trong xây dựng chương trình hành động, cần chú... thảo luận về văn kiện quan trọng của đại hội XI gồm: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế - hội... tại đại hội lần thứ 11 của Đảng, Điều lệ Đảng (bổ sung, sửa đổi). Sau hội nghị phía Bắc, các hội nghị phía Nam và khu vực miền Trung sẽ lần lượt được tổ chức. Nguyễn Hưng Tổng bí thư, Nguyễn...
 • ... quá độ lên chủ nghĩa hội. Bên cạnh đó, còn có một số ý kiến đề nghị đổi tên nước thành “Việt Nam”, “Việt Nam cộng hòa hội Chủ nghĩa”, “Việt Nam dân chủ hội chủ nghĩa”, “Cộng hòa dân chủ... chủ Việt Nam”, “Cộng hòa nhân dân Việt Nam”, “Cộng hòa dân chủ nhân dân Việt Nam”, “Cộng hòa dân chủ hội chủ nghĩa Việt Nam”, “Cộng hòa Việt Nam” hoặc “Cộng hòa Đại Việt”... Trên cơ s nghiên... nước là “Cộng hòa hội Chủ nghĩa Việt Nam”. Tên gọi này ra đời trong bối cảnh nước ta vừa hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ, thống nhất đất nước, cả nước đi lên Chủ nghĩa hội, khẳng...
 • ... quá độ lên chủ nghĩa hội. Bên cạnh đó, còn có một số ý kiến đề nghị đổi tên nước thành “Việt Nam”, “Việt Nam cộng hòa hội chủ nghĩa”, “Việt Nam dân chủ hội chủ nghĩa”, “Cộng hòa dân chủ... chủ Việt Nam”, “Cộng hòa nhân dân Việt Nam”, “Cộng hòa dân chủ nhân dân Việt Nam”, “Cộng hòa dân chủ hội chủ nghĩa Việt Nam”, “Cộng hòa Việt Nam” hoặc “Cộng hòa Đại Việt”.... Trên cơ s nghiên... Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam là nhằm tiếp tục khẳng định mục tiêu, con đường xây dựng và phát triển đất nước lên chủ nghĩa hội, bảo đảm tính ổn định, tránh việc phải thay đổi về quốc...
 • ... pháp chế hội chủ nghĩa. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa hội (bổ sung, phát triển năm 2011) đã khẳng định: “Nhà nước ban hành pháp luật; quản lý hội... luật và pháp chế hội chủ nghĩa, cũng như để tăng cường pháp chế hội chủ nghĩa trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưng Bộ Công an... và không ngừng tăng cường pháp chế hội chủ nghĩa”. Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng đặc biệt của công tác xây dựng pháp luật và pháp chế hội chủ nghĩa đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh,...
 • ... kinh tế, hội dựa trên nội dung Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa hội (bổ sung và phát triển Cương lĩnh năm 1991 và chiến lược phát triển kinh tế hội giai... các Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định về lĩnh vực kinh tế, hội của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị. Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam sẽ chủ động đề xuất các vấn đề cấp bách cần... đoạn 2011-2020. Ban kinh tế Trung ương sẽ chủ động đặt hàng những nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản mang tính lý luận về quan điểm đường lối, mô hình tăng trưng, xu hướng phát triển; đề xuất yêu cầu...
 • chủ nghĩa xã hội, xã hội, chủ nghĩa xã, việt nam, nghĩa xã hội,