Kết quả thỏa mãn từ khóa
BCH Trung ương Đảng thẳng thắn đánh giá ưu điểm, khuyết điểm và thiếu sót
 • ... X, Ban Chấp hành Trung ương đã sớm thông qua Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Chương trình làm việc toàn khoá của Ban Chấp hành Trung ương. Quy chế làm... những hạn chế, khuyết điểm cần được khắc phục. Ban Chấp hành Trung ương xin kiểm điểm trước Đại hội về sự lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ Đại hội X như sau: I- Ban Chấp hành Trung ương 1- Tập thể... Ban Chấp hành Trung ương 1.1- Ưu điểm a) Về lãnh đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X Về triển khai Nghị quyết Đại hội X: Ngay sau Đại hội, trên cơ sở Cương lĩnh, Điều lệ Nghị quyết...
 • ... X, Ban Chấp hành Trung ương đã sớm thông qua Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Chương trình làm việc toàn khoá của Ban Chấp hành Trung ương. Quy chế làm... những hạn chế, khuyết điểm cần được khắc phục. Ban Chấp hành Trung ương xin kiểm điểm trước Đại hội về sự lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ Đại hội X như sau: I- Ban Chấp hành Trung ương 1- Tập thể... Ban Chấp hành Trung ương 1.1- Ưu điểm a) Về lãnh đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X Về triển khai Nghị quyết Đại hội X: Ngay sau Đại hội, trên cơ sở Cương lĩnh, Điều lệ Nghị quyết...
 • ... tới công tác xây dựng Đảng. Phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 8 Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Hội nghị Trung ương 8 diễn ra o thời điểm giữa nhiệm kỳ... Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 8 Đối với việc đánh giá 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về phát triển kinh tế - xã hội cần tập trung đánh giá sự cần thiết, đúng đắn, kịp thời... Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 khai mạc trọng thể. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài phát biểu quan trọng khai mạc Hội nghị. Tại Hội nghị lần thứ 8 này, Ban Chấp hành Trung ương thảo luận,...
 • ... thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) đã hoàn thành chương trình đề ra sau gần một tuần làm việc khẩn trương. Hội nghị đã tập trung trí tuệ, thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ, với... Mạnh đánh giá: Những nội dung thảo luận quyết định tại Hội nghị Trung ương lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng; là một bước chuẩn bị rất cơ bản cho Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương... thực tiễn của đất nước thời đại, kế thừa những nội dung vẫn còn nguyên giá trị của Cương lĩnh năm 1991, bổ sung những vấn đề đã được các Đại hội, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị từ khóa...
 • ... hai Ban chấp hành trung ương Đảng đã xem xét, lựa chọn phương án hợp lý nhất cho các chức danh chủ chốt của cơ quan Nhà nước, trình Quốc hội tại kỳ họp cuối tháng 7. > Trung ương Đảng xem xét nhân... thừa phát triển, Ban chấp hành Trung ương đã xem xét kỹ lưỡng, lựa chọn phương án hợp lý nhất trong điều kiện cho phép đã đạt được sự nhất trí cao. Căn cứ quyết định của Ban chấp hành Trung... thông qua chương trình toàn khóa gồm 24 nhóm vấn đề. So với dự thảo, Trung ương đã bổ sung 3 nhóm vấn đề: Quy định việc thi hành Điều lệ Đảng; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa...
 • ... hành trung ương Đảng thống nhất cần tập trung o 3 lĩnh vực là tái cấu trúc đầu tư, cơ cấu lại thị trường tài chính tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước. > TƯ Đảng thảo luận những điều đảng... Trong kế hoạch 5 năm tới, Trung ương Đảng thống nhất cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện tốt 11 nhóm nhiệm vụ giải pháp do Ban cán sự đảng Chính phủ trình. Nội... thẳng o sự thật, xem xét các vấn đề một cách khách quan, khoa học, hội nghị đã thống nhất đánh giá tình hình kinh tế - xã hội đất nước, nguyên nhân của những khó khăn, thách thức hiện nay ...
 • ... tra Trung ương kết luận nội dung tố cáo là có cơ sở, đảng viên bị tố cáo có thiếu sót, khuyết điểm; yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trước tập thể về những thiếu sót, khuyết điểm... đối với Đảng ủy Bộ đội Biên phòng. Qua đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương ghi nhận những ưu điểm; đồng thời chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế trong việc quản lý tài chính, tài sản của Đảng yêu... tra Trung ương khóa XI đã họp kỳ thứ 8 do ông Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Hội nghị. Trong kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung...
 • ... gia tăng khủng hoảng nợ công ở nhiều nước, do giá nguyên liệu đầu o tăng cao, do lũ lụt dịch bệnh xảy ra liên tiếp. Đảng Chính phủ đã xác định mục tiêu, chính sách, ưu tiên tập trung... phủ của Bộ Thông tin Truyền thông. Tôi cũng đánh giá cao việc triển khai đường dây nóng Việt Nam - Trung Quốc đầu tư mở rộng mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các Cơ quan Đảng,... tục tham gia tích cực chương trình dịch vụ viễn thông công ích, dịch vụ bưu chính phổ cập chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở. Thông qua hệ thống điểm phục vụ rộng khắp đất...
 • ... lãnh đạo Đảng, Nhà nước các đại biểu dự lễ bế mạc hội nghị. Đồng chí Trần Quốc Vượng - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương - được bầu bổ sung o Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa... Trung ương Đảng khóa XI. Quan tâm đến Hội nghị lần thứ bảy BCH Trung ương Đảng khóa XI vừa kết thúc, dư luận nhìn chung thấy mừng vì Trung ương (TƯ) đã thống nhất cao, ra được các nghị quyết, quyết... Đảng o cuối nhiệm kỳ này. Thông cáo từ hội nghị cho thấy TƯ chưa thỏa mãn với kết quả bước đầu, chỉ ra còn nhiều thiếu sót... Tôi đồng tình với TƯ là phải tiếp tục kiên trì quyết liệt, ...
 • ... cần thiết. Mục đích là nhằm đánh giá ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế nguyên nhân trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) Chỉ thị số 03 của Bộ Chính... viên nhân dân o sự lãnh đạo của Đảng. Việc kiểm điểm tự phê bình phê bình ở các tổ chức cơ sở Đảng được tiến hành dân chủ, đoàn kết, chân thành, cởi mở, không né tránh. Hầu hết những khuyết... cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Đảng bộ An Giang đã tạo...
 • ... qua xác định quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, định hướng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho năm 2014 hai năm 2014 - 2015. Ban Chấp hành Trung ương ghi nhận, đánh giá cao biểu dương... Các đồng chí Ủy viên Trung ương các đồng chí tham dự Hội nghị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thảo luận dân chủ, thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến trí tuệ, xác đáng o các Báo cáo, Đề án.... quốc tế, dự báo xu hướng phát triển những khả năng có thể xảy ra, Ban Chấp hành Trung ương đã chỉ rõ vẫn phải kiên trì mục tiêu tổng quát do Đại hội XI của Đảng đã đề ra; song hai năm còn lại...
 • ... tế-xã hội, 20 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, đánh giá đúng thành tựu, ưu điểm, khuyết điểm rút ra những bài học thiết thực, trên cơ sở đó đề ra mục tiêu, nhiệm vụ các giải pháp cơ bản để... Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) đã khai mạc tại Trụ sở Trung ương Đảng, nhằm thảo luận thông qua các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Các dự thảo... hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; quyết định về số lượng phân bổ đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; một số vấn đề khác. Đây là những...
 • ... Hội nghị Trung ương đã thảo luận sôi nổi, góp ý kiến thẳng thắn, sâu sắc thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành trung ương Đảng khoá X trình Đại hội XI Báo cáo... kiến chương trình quy chế làm việc để trình Đại hội XI quyết định. Tại hội nghị này, trung ương Đảng cũng đã tiếp thu nhiều ý kiến bổ sung làm rõ sâu sắc thêm về đánh giá tình hình đất... xây dựng Đảng, các ý kiến tiếp thu lần này tập trung chủ yếu o việc quán triệt tăng cường xây dựng mối quan hệ giữa nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của Đảng với xây dựng Đảng trong...
 • ... cử o trung ương Đảng'/ Danh sách bầu trung ương Đảng có số dư ít nhất 15% Sau phần khai mạc Đại hội sáng 12/1, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương khóa X, ông Trương Tấn Sang đọc Báo cáo kiểm điểm... nguyện vọng của nhân. Tuy nhiên sau 5 năm công tác, Ban chấp hành Trung ương thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn một số Ủy viên trung ương chưa chủ động đề xuất, kiến nghị giải quyết những vấn đề quan... ông Trương Tấn Sang khẳng định, Bộ Chính trị đã tập trung chỉ đạọ, giải quyết kịp thời những vấn đề lớn của đất nước, kịp thời có chủ trương hoặc kiến nghị Ban Chấp hành Trung ương có chủ trương,...
 • ... hội lần thứ XI của Đảng. So với dự thảo, Trung ương đã bổ sung o Chương trình 3 nhóm vấn đề: Quy định việc thi hành Điều lệ Đảng; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về công... của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, Trung ương đã thảo luận sôi nổi, thống nhất đưa o Chương trình toàn khóa 24 nhóm vấn đề quan trọng cần thiết nhất nhằm tập trung thực hiện yêu cầu của... lệ Đảng, tạo cơ sở để cải cách thủ tục hành chính trong Đảng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Phát huy vai trò cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ đại hội, Ban Chấp hành Trung...
 • trung ương, trung ương đảng, ương đảng, thẳng thắn, chấp hành trung ương,