Kết quả thỏa mãn từ khóa
Năm 2013 sẽ sử dụng bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi
 • ... dung Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi. Năm học 2013 - 2014 tất cả các cơ sở giáo dục mầm non sử dụng bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi. Đối với 15 tỉnh đã được tập huấn bộ chuẩn phát triển... News) - Bộ GD&ĐT vừa ban hành hướng dẫn triển khai thực hiện bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi. Bộ yêu cầu năm học 2013 - 2014 tất cả các cơ sở giáo dục mầm non sử dụng bộ chuẩn phát triển này.... triển trẻ em năm tuổi, Bộ GD&ĐT yêu cầu cần chủ động tổ chức bồi dưỡng nội dung tập huấn của bộ cho 100% cán bộ quản lí, giáo viên dạy mẫu giáo 5 tuổi. Trên cơ sở bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi,...
 • ... thảo Bộ Chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi và dự thảo Hướng dẫn sử dụng chuẩn" diễn ra ngày 7-8/12 tại TP.HCM. Bà Thư cũng nhấn mạnh Bộ Chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi không dùng để xếp loại. Bộ Chuẩn phát... tính cấp thiết phải ban hành Bộ Chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi; mục đích sử dụng bộ chuẩn này đã phù hợp hay chưa; tính khoa học của Bộ Chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi... sẽ được đưa ra để xin ý kiến... nêu trong dự thảo Bộ Chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi có thể thấp hơn hoặc cao hơn so với trẻ 5 tuổi. Bà Nguyễn Thị Thư, đại diện nhóm tác giả xây dựng Bộ Chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi lưu ý như vậy...
 • ...Từ năm học 2010-2011, mọi trẻ em năm tuổi sẽ được đến trường - Từ năm học 2010-2011, mọi trẻ em năm tuổi sẽ được đến trường theo đúng yêu cầu khi Bộ GD&ĐT xây dựng Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi.... Theo Bộ chuẩn phát triển của trẻ năm tuổi của Bộ GD&ĐT, việc dạy trẻ năm tuổi phải đạt được các "chuẩn" về giáo dục thể chất, chuẩn về phát triển ngôn ngữ và giao tiếp, chuẩn về phát triển tình... năm học 2010-2011, mọi trẻ em năm tuổi sẽ được đến trườngtheo đúng yêu cầukhi Bộ GD&ĐT xây dựng Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi. Nhưng điều mà các nhà quản lý quan tâm bộ chuẩn được xây dựng với...
 • ... định về Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi từ đầu năm học mới cho trẻ em từ 60 - 72 tháng tuổi. Trẻ học cách bảo vệ môi trường tại Trường mầm non Vàng Anh, Q.5. Bộ chuẩn phát triển trẻ năm tuổi gồm...- Bộ GD - ĐT vừa ban hành Thông tư Quy định về Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 6/9/2010. TIN LIÊN QUAN Năm 2015, trẻ 5 tuổi cả nước đến trường... "Chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi" để... kỳ vọng Trẻ 5 tuổi biết đặt lời theo giai điệu bài hát Các trường mầm non, trường mẫu giáo và lớp mẫu giáo độc lập trong hệ thống giáo dục quốc dẫn sẽ áp dụng...
 • ... thì chuẩn hơn. Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi (28 chuẩn với 120 tiêu chí theo bốn lĩnh vực phát triển) vừa được Bộ GD&ĐT tập huấn cho giáo viên mầm non tại 15 tỉnh, thành trên cả nước và sẽ triển... điểm ngay trong năm học này. Theo tôi, nên xây dựng chuẩn phát triển cho các nhóm trẻ từ 0-1 tuổi, 1-3 tuổi, 3-6 tuổi. Mình chọn xây dựng chuẩn 5 tuổi là làm ngọn. Các chặng phát triển đều quan... dụng cho bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi? Thực ra, không cần những tiêu chí như vậy. Thế giới dùng các tiêu chí đánh giá được rất nhiều độ tuổi chứ không phải chỉ 5 tuổi. Ở ta lại làm một độ tuổi....
 • ... - Bộ GD- ĐT vừa ban hành hướng dẫn triển khai thực hiện bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi. Theo đó, đến năm học 2013 - 2014 tất cả các cơ sở giáo dục mầm non sử dụng bộ chuẩn phát triển trẻ... triển trẻ em năm tuổi. Đối với 15 tỉnh đã được tập huấn bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi, Bộ GD-ĐT yêu cầu cần chủ động tổ chức bồi dưỡng nội dung tập huấn của bộ cho 100% cán bộ quản lí, giáo... giáo viên dạy mẫu giáo 5 tuổi. Trên cơ sở bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi, các sở GD- ĐT lựa chọn các chỉ số để xây dựng bộ công cụ theo dõi, đánh giá sự phát triển của trẻ phù hợp với thực...
 • ... đóng góp của cha mẹ trẻ. Sắp tới, Bộ GD - ĐT sẽ ban hành và hướng dẫn sử dụng Bộ Chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi. Việc phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi là để chuẩn bị tốt nhất cho trẻ vào lớp 1, nâng... Phổ cập Giáo dục mầm non (GDMN) cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010-2015 được Chính phủ ban hành ngày 9/2. Phổ cập mầm non 5 tuổi để chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1. Trẻ em ở những khu vực khó khăn,... các lớp mầm non 5 tuổi, ngành giáo dục sẽ nâng chuẩn và đào tạo mới 22.400 GV, tăng 2.000 GV người dân tộc diện cử tuyển cho các vùng khó khăn, xây dựng chương trình, tài liệu chuẩn bị tiếng Việt...
 • ... liên quan: - Trẻ 5 tuổi phải biết đi lùi, bật xa, đoán thời tiết - 'Bộ chuẩn trẻ 5 tuổi còn nhiều sạn' - Ban soạn thảo lên tiếng về Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi - Khả năng của trẻ 5 tuổi đang... việc chuẩn hóa phát huy hiệu quả cần thực hiện liên tục, thống nhất trong toàn bộ quá trình phát triển của các em. Song theo cô Liên, hiện nay chỉ có chuẩn trẻ 5 tuổi mà không có chuẩn ở các độ tuổi...“Có bộ chuẩn là tốt, bởi dựa vào đó giáo viên sẽ xây dựng chương trình giảng dạy phù hợp hơn. Tuy nhiên, việc chuẩn hóa có thực sự mang lại tiến bộ nơi trẻ hay không chính là...
 • ... hợp với giới tính của bản thân... > Trẻ 5 tuổi phải biết đi lùi, bật xa, đoán thời tiết / 'Bộ chuẩn trẻ 5 tuổi còn nhiều sạn' Thông tư quy định về Bộ chuẩn được Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành hôm... về Bộ chuẩn được Bộ giáo dục Đào tạo đưa ra từ đầu năm 2009, xét đến 4 lĩnh vực phát triển là thể chất, tình cảm xã hội, ngôn ngữ và giao tiếp, nhận thức và sẵn sàng với việc học, gồm 29 chuẩn... Theo đó, về thể chất, trẻ 5 tuổi có thể nhảy xuống từ độ cao 40 cm và tiếp đất an toàn, chạy 18m với thời gian nhiều nhất 5 giây... Về phát triển tình cảm và quan hệ xã hội, trẻ phải nói được họ...
 • ... động sự đóng góp của cha mẹ trẻ. Thứ trưởng Bộ GD- ĐT Nguyễn Thị Nghĩa cho biết: “Sắp tới, Bộ GD-ĐT sẽ ban hành và hướng dẫn sử dụng Bộ Chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi, nhằm góp phần nâng cao... nâng chuẩn và đào tạo mới 22.400 giáo viên để bảo đảm đến năm 2015, có đủ giáo viên dạy các lớp mầm non 5 tuổi theo định mức quy định. Trang bị bộ thiết bị tối thiểu cho 39.400 lớp mầm non 5 tuổi,... giáo 5 tuổi; giữ vững, củng cố nhà trẻ và mẫu giáo 3- 4 tuổi; xây dựng thêm trường mầm non đạt chuẩn quốc gia tại các huyện khó khăn. Trong đó, lấy phổ cập mẫu giáo 5 tuổi làm trọng tâm. Đề án sẽ...
 • ... Bộ GD-ĐT vừa ban hành bộ chuẩn trẻ 5 tuổi. Theo đó, bộ chuẩn gồm 4 lĩnh vực, có 28 chuẩn với 120 chỉ số yêu cầu đối với trẻ. Bộ chuẩn bao gồm chuẩn phát triển thể chất, chuẩn thuộc lĩnh vực phát... phát triển tình cảm và quan hệ xã hội, chuẩn thuộc lĩnh vực phát triển ngôn ngữ và giao tiếp, chuẩn thuộc lĩnh vực phát triển nhận thức. Về lĩnh vực phát triển thể chất, trong đó có yêu cầu trẻ... liệu và công dụng; Nhận ra giai điệu (vui, êm dịu, buồn) của bài hát hoặc bản nhạc; Nói được ngày trên lốc lịch và giờ trên đồng hồ... Theo Bộ GD-ĐT, bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi là căn...
 • ... hội thảo “Chuẩn bị tâm thế cho trẻ vào lớp 1” do Trường Dân lập Quốc tế Việt Úc tổ chức mới đây, TS Trần Lan Hương, đại diện biên ban soạn thảo bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi thuộc Bộ GD-ĐT khuyến... chất rất lớn, làm sao để trẻ không mệt và cảm thấy sảng khoái. Phụ huynh cần chú ý phát triển cơ tay nhỏ như trẻ tự mặc và cởi được áo, có kỹ năng cắt, nặn, dán, xé và sử dụng được bút thành thạo.... của mình trên trẻ. Trẻ chuẩn bị vào lớp 1 quan trọng nhất là yếu tố sức khỏe và sự hứng thú với việc đến trường. Về mặt ngôn ngữ, trẻ hiểu được lời nói của người khác, biết sử dụng lời nói để...
 • ... và biết cách sử dụng Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi trong việc theo dõi sự phát triển của trẻ để có biện pháp phối hợp tác động kịp thời giữa gia đình và nhà trường giúp trẻ phát triển tốt,... khó khăn. Năm học này các trường học sẽ tiếp tục thực hiện sử dụng Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi nhằm nâng cao chất lượng thực hiện chương trình GDMN. Trong năm học này, Bộ GD-ĐT sẽ tổ chức... Bộ GD-ĐT sẽ tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng Bộ chuẩn PTTENT cho các tỉnh chưa được tham gia bồi dưỡng, đồng thời chỉ đạo mở rộng số trường sử dụng Bộ chuẩn PTTENT và nâng cao chất lượng thực...
 • ... A6 đang sử dụng trên iPhone 5 có mã "s5l8950x" và "s5l8955x" (chip A6X). Thông tin này hoàn toàn trùng khớp với những dự đoán về sự xuất hiện của phiên bản iPhone 5S hoàn... dùng chip A6 thì nhà phát triển Nick Frey tiếp tục cho biết sản phẩm iPhone thế hệ tiếp theo sẽ sử dụng bộ vi xử lý A7 mới. Thông tin được tìm thấy từ một đoạn mã có tên "s5l8960x", trước... thấy Apple một lần nữa làm việc với Samsung để phát triển bộ vi xử lý mới này. Việc này trái ngược với những tin đồn từ đầu năm nay cho rằng Apple sẽ chuyển sang nhà sản xuất TSMC để đặt hàng chip...
 • ... quan đến trẻ em (Dự thảo Chuẩn phát triển trẻ 5-6 tuổi; Chiến lược phát triển giáo dục 2010-2020,…), đóng góp đáng kể giúp Nhà nước thực hiện công cuộc chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em. Trong... nghiên cứu sức khoẻ cộng đồng và phát triển, ACEP (TT Hỗ trợ năng lực và hợp tác cộng đồng), CERDA (TT nghiên cứu và phát triển vùng cao, CSDM (TT Vì sự phát triển bền vững miền núi),... đã có... chơi, chăm sóc sức khoẻ và phát triển toàn diện trẻ em vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa, trẻ em hoàn cảnh khó khăn. Những chương trình mà Cenforchild (TT Nghiên cứu, hỗ trợ trẻ em nghèo khuyết tật),...
 • ... trình phải phá dỡ trong công viên Tuổi trẻ/ Công viên Tuổi Trẻ 'phớt lờ' chỉ đạo của Hà Nội Chiều 5/12, Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Thế Hùng cho biết, công viên Tuổi Trẻ có 8 công trình sai phép,... sai phạm tại công viên Tuổi Trẻ (quận Hai Bà Trưng) hôm nay lại lần nữa được xới lên. Giám đốc Sở Xây dựng khẳng định sẽ xử lý triệt để công trình sai quy hoạch trong quý 1/2013. >8 công trình phải... thế nào, xử lý cán bộ đến đâu?", ông Diên đặt câu hỏi. Đại biểu Lê Văn Thành nêu vấn đề công viên Tuổi Trẻ có nhiều công trình phải tháo dỡ, trong đó có công trình thể thao sẽ gây thiệt hại về...
 • ... mắt Bộ GD-ĐT hướng tới để thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi vào năm 2015, cụ thể thể nào thưa Thứ trưởng? - Đích đạt phổ cập mầm non 5 tuổinăm 2015, nhưng năm nay bắt đầu triển... biết, sắp tới Chính phủ sẽ tổ chức hội nghị để triển khai Đề án phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi này, phấn đấu đến năm 2015 cả nước sẽ đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi. Trẻ em tất cả các vùng... pháp kéo trẻ 5 tuổi ra lớp, hướng đến phổ cập vào năm 2015. Trẻ 5 tuổi vùng khó được hỗ trợ 120.000 đồng/tháng Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Nghĩa. (Ảnh Lê Anh Dũng) Thứ trưởng Bộ GD-ĐT...
 • ...Ảnh: Amzon. Trẻ 5 tuổi nên được dạy mọi kiến thức về giới tính và "chuyện ấy". Điều này sẽ giúp trẻ hiểu sự phát triển của chính mình chứ không khuyến khích chúng... Trong chương trình giáo dục mới này, trẻ sẽ được dạy về việc tránh thai và tầm quan trọng của những mối quan hệ tình cảm bền vững. Chẳng hạn, học cách sử dụng bao cao su và nói không với đồ uống... sẽ hiệu quả hơn rất nhiều nếu trẻ được dạy trước khi làm "chuyện ấy" lần đầu. Vì thế, NICE đề xuất tất cả các trường tiểu học nên bắt đầu chương trình giáo dục giới tính cho các học sinh từ tuổi...
 • bộ chuẩn phát triển, chuẩn phát triển trẻ, bộ chuẩn phát, chuẩn phát triển, phát triển trẻ,