Kết quả thỏa mãn từ khóa
Uỷ ban kiểm tra trung ương kỷ luật 4 đảng viên
 • ... qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương (khóa XI) đã có thông báo về kết quả Kỳ họp thứ 3 của Ủy ban. Tại kỳ họp này, Ủy ban đã xem xét thi hành kỷ luật đảng đối với 6 đảng viên, trong đó, qua kiểm tra dấu... ban Kiểm tra Trung ương Đảng đã họp kỳ thứ 3 từ ngày 14 đến ngày 23/3/2011 tại Hà Nội, với sự chủ trì của đồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm... tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng khóa XI để trình Bộ Chính trị theo quy định. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ...
 • ... tác kiểm tra, kỷ luật Đảng. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã cho ý kiến về việc kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban... ban Kiểm tra Tỉnh ủy các tỉnh: Hậu Giang, Tuyên Quang và Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu 4 (Đảng bộ Quân ủy Trung ương). Qua việc kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Trung ương... Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XI đã họp kỳ thứ 13 dưới sự điều hành của ông Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và ông Mai Thế Dương,...
 • ... Ủy ban Kiểm tra Trung ương và đồng chí Mai Thế Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương, chủ trì hội nghị. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương... 25-28/12/2012, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XI đã họp kỳ thứ 17, xem xét, đề nghị, quyết định thi hành kỷ luật đảng đối với một số tổ chức đảngđảng viên; Xem xét, cho ý kiến đối... quyết định thi hành kỷ luật đảng đối với tổ chức đảngđảng viên sau đây: Đối với Ban cán sự đảng Bảo hiểm xã hội Việt Nam và 2 ông Nguyễn Huy Ban, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Tổng...
 • ... Bí thư... Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, đề nghị, quyết định thi hành kỷ luật đảng đối với tổ chức đảngđảng viên sau: Ông Lê Bạch Hồng. Ảnh: BHXHVN Đối với Ban cán sự đảng Bảo hiểm... hành kỷ luật đảng đối với một số tổ chức đảngđảng viên; xem xét, cho ý kiến đối với báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh của các đoàn giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của Bộ Chính trị và Ban... đúng. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban cán sự đảng Bảo hiểm Xã hội Việt Nam nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm; thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Huy Ban. Đối...
 • ... hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, nhất là sau kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra đã thực hiện... Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì hội nghị Từ ngày 2 đến 11/7/2013, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XI đã họp kỳ thứ 20. Đồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương... ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Hội nghị. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, thống nhất kết luận và giải quyết các nội dung sau: I. Xem xét kết quả kiểm...
 • ... Uỷ ban Kiểm tra Trung ương kết luận vị lãnh đạo này tuy là cán bộ giữ chức vụ trong ngành có trọng trách nhưng chưa thực sự giữ gìn, làm ảnh hưởng đến uy tín bản thân. Uỷ ban Kiểm tra Trung ương... họp thứ 31 của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương diễn ra từ 31/3 đến ngày 15/4 tại Hà Nội và đăng toàn văn trên website Chính phủ . Sau khi kiểm tra dấu hiệu vi phạm của lãnh đạo SCIC, Ủy ban kết luận... ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận giải quyết tố cáo 3 trường hợp. Có trường hợp tố cáo đúng nhưng qua xem xét chưa đến mức phải chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Uỷ ban Kiểm...
 • ... 15/10, Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKT) đã ra thông báo về Kỳ họp thứ 33 của Ủy ban. Theo đó, UBKT Trung ương đã xem xét, kết luận gần 30 vụ việc, thi hành kỷ luật nhiều cán bộ do vi phạm kỷ luật.... những điều đảng viên không được làm. UBKT Trung ương yêu cầu kiểm điểm sâu sắc, rút kinh nghiệm. Về xem xét thi hành kỷ luật đảng: - Xem xét thi hành kỷ luật đồng chí Lê Văn Quế, Bí thư Đảng ủy,... đồng chí Hùng là nghiêm trọng, UBKT Trung ương đề nghị Ban Chấp hành Trung ương xử lý kỷ luật theo thẩm quyền. - Đồng chí Tạ Nhật Thới, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh: cùng...
 • ... Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XI đã họp kỳ thứ 8 do ông Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Hội nghị. Trong kỳ họp này, Ủy ban... Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các cấp; kết quả bình xét thi đua, khen thưởng của Ngành Kiểm tra Đảng năm 2011; thảo luận, tham gia ý kiến vào dự thảo Quy chế giám sát trong Đảng... trừ ra khỏi Đảng; xem xét kết quả giải quyết đơn thư tố cáo đối với một đảng viên thuộc diện Ban Bí thư quản lý. Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận nội dung tố cáo là có cơ sở, đảng viên bị tố...
 • ... tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương biểu quyết đề nghị không thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam; quyết định kỷ luật đảng bằng hình thức... với một đảng viên là lãnh đạo Bộ Y tế, thuộc diện Ban Bí thư quản lý, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận người này đã có vi phạm và yêu cầu các tổ chức đảng thực hiện quy trình xử lý kỷ luật.... đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, đồng thời đề nghị xử lý kỷ luật hành chính bằng hình thức khiển trách. Nguyễn Lê Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ngô Văn Dụ, tố cáo, kỷ luật, Bộ...
 • ... Trung ương và ông Mai Thế Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận về kết quả kiểm tra... 14 đến 19/3/2013, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XI đã họp kỳ thứ 19 với sự chủ trì của ông Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung... về kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tập thể Ban cán sự đảng UBND tỉnh Điện Biên. Chiều 21/3, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có thông báo kết quả Kỳ họp thứ 19 của Ủy ban. Trong...
 • ... Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Vụ I và IA. Đảng ủy Công an Trung ương mong rằng trong thời gian tới Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiếp tục quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn cũng như phối hợp, giúp đỡ Uỷ ban... giúp đỡ Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát. Kết luận hội nghị, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Mai Thế Dương nhấn mạnh:... ương. Ủy ban Kiểm tra Trung ương sơ kết công tác 6 tháng đầu năm Thời gian qua, công tác kiểm tra giám sát của Đảng bộ Công an Trung ương luôn bám sát các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà...
 • ... Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, thống nhất kết luận và giải quyết các nội dung sau: I. Xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng... với Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy các tỉnh: Bắc Kạn, Bắc Giang, Nam Định, Hà Tĩnh, Đắk Lắk, Long An và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương: Về ưu điểm, Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra... trong Đảng, nhất là sau kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra đã thực hiện khá toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Các cuộc kiểm tra, giám sát tăng về...
 • ... Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XI đã họp kỳ thứ 20. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ngô Văn Dụ chủ trì Hội nghị. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm... hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, nhất là sau kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra đã thực hiện... ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, thống nhất kết luận và giải quyết nhiều nội dung quan trọng liên quan đến thẩm quyền của Ủy ban. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết quả kiểm tra việc...
 • ... hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, nhất là sau kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra đã thực hiện... Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, thống nhất kết luận và giải quyết nhiều nội dung quan trọng liên quan đến thẩm quyền của Ủy ban. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết quả kiểm tra... quyết định kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên, cấp ủy viên cùng cấp khi có dấu hiệu vi phạm chưa đúng với tình hình vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên hiện nay; có đơn vị chưa kiểm tra tài chính...
 • ...Ngày 18/8, Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương do đồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm trưởng đoàn đã về thăm và... hành kiểm tra 9 chi bộ trực thuộc, giám sát 5 chi bộ, 3 ủy viên và 1 đảng viên. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc thực hiện Quyết định số 84-QĐ/TW ngày 1.4.2003 của Ban Bí thư Trung ương về... 1.11.2011 của Ban Chấp hành Trung ương quy định về những điều đảng viên không được làm. Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, khuyết điểm nên không có chi bộ, đảng viên nào...
 • ... “Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận được đơn của ông đề ngày 9/10/2013. Sau khi xem xét nội dung đơn và đối chiếu với quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã... đến Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội để được xem xét, giải quyết theo quy định”. Trước đó, ngày 25/4/2013, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ban hành văn bản số 171 - PC/UBKTTW gửi Ban Thường... dân, báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhưng đến nay vụ việc chưa được giải quyết dứt điểm. Các văn bản đề nghị giải quyết của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Liên quan đến việc ông...
 • kiểm tra trung ương, ban kiểm tra trung, ban kiểm tra, kiểm tra trung, tra trung ương,