Kết quả thỏa mãn từ khóa
Cơ cấu tổ chức của Quốc hội?
 • ... nhà nước đối với mọi tầng lớp dân cư trong xã hội. cấu tổ chức của Quốc hội bao gồm: - Ủy ban thường vụ Quốc hội: là quan thường trực của Quốc hội, gồm có Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các... cho biết, Quốc hội có vị trí như thế nào trong bộ máy nhà nước ta? Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam có cấu tổ chức như thế nào? Trả lời: Trong bộ máy nhà nước ta, Quốc hội là quan đại... chính sách bản về đối nội và đối ngoại, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, những nguyên tắc chủ yếu về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, về quan hệ xã hội, hoạt động của công...
 • ... vì vậy Đảng đoàn Quốc hội đã chỉ đạo xây dựng “Đề án tiếp tục đổi mới cấu tổ chức các quan của Quốc hội” nhằm tiếp tục kiện toàn cấu, tổ chức, quan của Quốc hội góp phần... giải pháp tiếp tục kiện toàn cấu tổ chức của Quốc hội, các quan của Quốc hội, là sở cho việc sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật về tổ chức bộ máy các quan Nhà nước, việc xây dựng... hoạt động của Quốc hội, các quan của Quốc hội còn một số tồn tại cần được khắc phục để góp phần nâng cao hơn nữa vai trò và chất lượng hoạt động của Quốc hội, các quan của Quốc hội. Bà...
 • ... Đoàn Đại biểu Quốc hội về cấu tổ chức của Chính phủ; nhân sự Tổng kiểm toán Nhà nước. cấu tổ chức của Chính phủ bao gồm các Bộ, quan ngang Bộ, quan của Chính phủ do Quốc hội quyết... nghị Quốc hội quyết định về cấu tổ chức của Chính phủ. Tiếp đó, Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về cấu tổ chức của... Các Đoàn đại biểu Quốc hội sẽ họp để trao đổi về cấu tổ chức của Chính phủ và Nhân sự Tổng kiểm toán Nhà nước. Buổi chiều, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ họp nghe báo cáo tổng hợp ý kiến thảo...
 • ... Tờ trình đề nghị QH quyết định về cấu tổ chức của Chính phủ, Chủ nhiệm UB Pháp luật của QH Phan Trung Lý sẽ công bố báo cáo thẩm tra. Ngay sau đó, QH tổ chức họp các đoàn đại biểu để trao... các quan thuộc Chính phủ sẽ được xem xét, thống nhất sau khi có kết quả thảo luận cụ thể. Vấn đề này sẽ được “chốt” trong buổi làm việc thứ 2, 2/8, bằng Nghị quyết của QH về cấu tổ chức của... nay, QH chuyển sang nội dung kiện toàn bộ máy Chính phủ. QH sẽ xem xét phương án đề nghị cấu tổ chức của Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đệ trình. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân trao...
 • ... Đoàn Đại biểu Quốc hội về cấu tổ chức của Chính phủ; nhân sự Tổng kiểm toán Nhà nước. cấu tổ chức của Chính phủ bao gồm các Bộ, quan ngang Bộ, quan của Chính phủ do Quốc hội quyết... nghị Quốc hội quyết định về cấu tổ chức của Chính phủ. Tiếp đó, Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về cấu tổ chức của... Các Đoàn đại biểu Quốc hội sẽ họp để trao đổi về cấu tổ chức của Chính phủ và Nhân sự Tổng kiểm toán Nhà nước. Buổi chiều, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ họp nghe báo cáo tổng hợp ý kiến thảo...
 • ... mới của chính phủ, Tổng cục Cảnh sát nhân dân sẽ tách làm 2 Cục và một Bộ tư lệnh. Chính phủ vừa ban hành nghị định số 77 NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cấu tổ chức ngành của... Ngọ cho biết Tổng cục cảnh sát nhân dân tách thành các đơn vị là: Tổng cục cảnh sát phòng, chống tội phạm; Tổng cục quản lý hành chính và Bộ tư lệnh Cảnh sát động. Trong đó, Tổng cục quản... cháy. Tổng cục cảnh sát phòng, chống tội phạm bao gồm 17 đơn vị đầu mối (15 cục, 2 phòng trực thuộc). Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát cũ được giao phụ trách Tổng cục...
 • ... kinh tế của Quốc hội và được Chủ tịch Ủy ban này, ông Nguyễn Văn Giàu, trình bày chính thức trước Quốc hội sáng 20/5. Ba nội dung quan trọng của tái cấu nền kinh tế, bao gồm tái cấu đầu... đầu tư công, tái cấu doanh nghiệp nhà nước và tái cấu các tổ chức tín dụng đều đã được điểm danh trong báo cáo nói trên với những nhận xét không mấy vui vẻ. Về tái cấu đầu tư công,... Tiến độ chậm chạp của các hoạt động tái cấu nền kinh tế đã được Quốc hội phê bình thẳng thắn trong báo cáo về thẩm tra đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch...
 • ... Việt Hưng) Ngày 14/3, Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác về những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII tại các quan của Quốc hội. 240 cử tri đại diện cho... đại diện cho toàn thể cán bộ đang công tác tại các quan của Quốc hội đã biểu quyết thông qua danh sách 61 ứng cử viên của khối đơn vị này. cấu ứng viên gồm 9 người do Bộ Chính trị giới thiệu,... do Đảng đoàn Quốc hội giới thiệu. Trong danh sách này, nhiều đại biểu hiện đang giữ vị trí lãnh đạo các quan, đơn vị của Quốc hội, UB Thường vụ Quốc hội không tiếp tục tham gia Quốc hội khóa...
 • ... những quy định đó là vi phạm quyền tự do bản của công dân, của các quan tổ chức thì Quốc hội sẽ có ý kiến. Đây là việc thuộc thẩm quyền chính phủ, của bộ, nhưng nếu liên quan đến ... đáp ứng đúng yêu cầu quản lý của nhà nước chăng nên Bộ Giáo dục muốn tìm kiếm giải pháp để hạn chế. Đây cũng mới chỉ là đề xuất, dự kiến, chỉ là văn bản ở cấp Bộ nên Quốc hội cũng chưa quan tâm... trong thực hiện các nhiệm vụ đào tạo. Chúng ta chỉ phân biệt dựa trên nguồn đầu tư từ đâu, của xã hội, hay của tư nhân. Ngành nghề nào mà xã hội không quan tâm thì nhà nước đầu tư. Nhưng nếu ở ngoài...
 • ... cũng sẽ quyết định cấu tổ chức của Chính phủ; phê chuẩn việc bổ nhiệm các phó thủ tướng, bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ... Ngay tại kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước... tịch Quốc hội; thành viên Hội đồng dân tộc, các ủy ban của Quốc hội; bầu Chủ tịch và Phó chủ tịch nước, Thủ tướng, Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao. Quốc hội cũng sẽ quyết định ... nội dung của kỳ họp đầu tiên, Quốc hội khóa 13. Theo Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Đình Đàn, kỳ họp đầu tiên Quốc hội khóa mới sẽ diễn ra trong hai tuần, phiên khai mạc vào ngày 21/7. Quốc hội...
 • ... trưởng để tiến hành các hoạt động trái với Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng hiệu trưởng và quy định của pháp luật. cấu tổ chức của Hội đồng Hiệu trưởng gồm: Chủ tịch Hội đồng vàcác... trí) - Bộ GD-ĐT vừa ban hành thông tư quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng Hiệu trưởng các trường ĐH, CĐ. Theo đó, Hội đồng Hiệu trưởng có chức năng tư vấn, phản biện các vấn đề liên quan... các quan chức năng có thẩm quyền xem xét, đề xuất, kiến nghị với Bộ trưởng Bộ GD-ĐT về các vấn đề GDĐH. Bộ GD-ĐT quy định, thành viên Hội đồng Hiệu trưởng không được lợi dụng danh nghĩa của...
 • ... biểu Quốc hội và thông qua Nghị quyết về xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khoá XIII, Quốc hội sẽ tiến hành xem xét, quyết định về tổ chức, nhân sự, bầu các chức danh lãnh đạo cấp cao của các ... Quyết định cấu tổ chức của Chính phủ; phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ; phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch... nước, bao gồm các chức danh sau: Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, các Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, các Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, thành viên...
 • ... định về công tác tổ chức và nhân sự, như bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng, quyết định cấu tổ chức của Chính phủ, số lượng phó thủ tướng, phó chủ tịch Quốc hội.. Quốc hội cũng sẽ... 2009. Tiếp đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng sẽ trình bày tờ trình về số phó chủ tịch Quốc hội và số ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 13. Các đoàn đại biểu Quốc hội sẽ họp để thảo... biểu Quốc hội khóa 13 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc...
 • ... định về công tác tổ chức và nhân sự, như bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng, quyết định cấu tổ chức của Chính phủ, số lượng phó thủ tướng, phó chủ tịch Quốc hội.. Quốc hội cũng sẽ... các nhân sự cấp cao. Tổng bí thư mong đợi, Quốc hội khóa 13 phải đổi mới mạnh mẽ về phương thức hoạt động để đáp ứng sự kỳ vọng của cử tri. Sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội khóa 12 Nguyễn... biểu Quốc hội khóa 13 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc...
 • ... quyết định về công tác tổ chức và nhân sự, như bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng, quyết định cấu tổ chức của Chính phủ, số lượng phó thủ tướng, phó chủ tịch Quốc hội. Hồng Khánh... vụ Quốc hội. Ngay sau đó, Chủ tịch Quốc hội khóa 12 trình bày tờ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, các phó chủ tịch và ủy viên Thường vụ Quốc khóa 13. Kỳ họp thứ nhất Quốc... đại biểu Quốc hội khóa 13 Theo chương trình, sáng 22/7 các đoàn đại biểu Quốc hội họp thảo luận về dự kiến số phó chủ tịch và số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chiều cùng ngày, Quốc hội thảo...
 • ... Nước, Thủ tướng và quyết định cấu tổ chức của Chính phủ”, hãng tin AFP hôm 21/7 viết. Theo Đài Bắc Kinh , trước kỳ họp, dư luận phổ biến nhận định: Chính phủ khóa mới của Việt Nam sẽ được thành... tế.” Hôm 23/7, Quốc hội đã bầu ông Nguyễn Sinh Hùng làm Chủ tịch Quốc hội. “Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII sẽ dành 11 ngày trong khoảng 14 ngày để bầu các chức danh như Chủ tịch Quốc hội, Chủ... nhất Quốc hội Việt Nam khóa XIII bầu các chức danh nhà nước. (Từ trái sang phải): Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc...
 • quốc hội, cấu tổ chức, tổ chức, cấu tổ, của quốc hội,