Kết quả thỏa mãn từ khóa
Nhà giáo dạy 5 năm được hưởng phụ cấp thâm niên
 • ...Nhà giáo đủ 5 năm (60 tháng) giảng dạy, giáo dục được tính hưởng mức phụ cấp thâm niên. (giao duc) - Đây là nội dung của Nghị định 54/2011/NĐ-CP quy định Chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà... hưởng mức phụ cấp thâm niên bằng 5% của mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Từ các năm sau trở đi, phụ cấp thâm niên mỗi năm được tính thêm... độ phụ cấp thâm niên được tính hưởng từ ngày 1-5-2011. Theo Nghị định này thì thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên là thời gian giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục; thời gian hưởng phụ...
 • ... chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu ở giai đoạn trước và nhà giáo được hưởng phụ cấp thâm niên theo Nghị định 54/2011/NĐ-CP, nếu thực hiện "hồi tố" chế độ phụ cấp thâm niên cho các nhà giáo... trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu. Các đối tượng này sẽ được hưởng trợ cấp một lần với mức 2-3,5 triệu đồng. Theo bản dự thảo, nhà giáo... tại Nghị định 54/2010/NĐ-CP (sau 5 năm được hưởng 5% và mỗi năm sau đó được hưởng thêm 1%) thì kinh phí phải đảm bảo chi trả sẽ rất lớn, khả năng Ngân sách nhà nước không đáp ứng được và không...
 • ... chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo. Theo đó, nhà giáo có thời gian làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập đủ 5 năm trở lên được tính hưởng phụ cấp thâm niên.... 3 năm 1993 được tính hưởng phụ cấp thâm niên theo mức phụ cấp thâm niên của cá nhân tại thời điểm ngày 31/3/1993. Nguồn kinh phí cho phụ cấp thâm niên này, đối với cơ sở giáo dục công lập được... ngân sách nhà nước cấp. Đối với cơ quan hành chính và cơ quan bảo hiểm xã hội: Nguồn kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên do ngân sách nhà nước cấp. Chế độ phụ cấp phụ cấp thâm niên quy...
 • ...(Dân trí) - Nhà giáo đủ 5 năm (60 tháng) giảng dạy, giáo dục được tính hưởng mức phụ cấp thâm niên bằng 5% của mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung... các năm sau trở đi, phụ cấp thâm niên mỗi năm được tính thêm 1%. Chế độ phụ cấp thâm niên được tính hưởng từ ngày 1/5/2011. Đây là nội dung của Nghị định 54/2011/NĐ-CP quy định Chế độ phụ cấp thâm... gian giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục; thời gian hưởng phụ cấp thâm niên ở các ngành nghề khác được cộng dồn với thời gian quy định nêu trên để tính hưởng phụ cấp thâm niên. Đối với...
 • ... 1/5/2011. Tuy nhiên, hiện hàng vạn giáo viên ở nhiều tỉnh, TP vẫn chưa lĩnh được khoản tiền này Theo Nghị định 54 của Chính phủ, từ ngày 1/5/2011, giáo viên (GV) dạy đủ 5 năm được hưởng phụ cấp...Nhiều giáo viên mòn mỏi chờ phụ cấp thâm niên Thứ Hai, 10/09/2012, 04:20 PM (GMT+7) (giao duc) - Để nhà giáo có thể sống được bằng lương, Chính phủ đã ban hành nghị định quy định về phụ cấp thâm niên... đủ 5 năm được hưởng phụ cấp thâm niên (PCTN) 5% và cứ mỗi năm tiếp theo được cộng thêm 1%. Số liệu của Bộ GD-ĐT cho thấy với chế độ PCTN, bình quân mỗi GV có thêm gần 500.000 đồng/tháng. Đây là...
 • ... được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, nhằm hỗ trợ nhà giáo khắc phục khó khăn trong thời gian đầu thực hiện quyết định điều động. Mức phụ cấp ưu đãi được bảo lưu là mức phụ cấp ưu đãi mà nhà giáo... Tin vui cho các nhà giáo được điều động làm công tác quản lý tại các phòng GD-ĐT, sở GD-ĐT: Vẫn được hưởng nguyên lương cộng tiền phụ cấp ưu đãi nghề, phụ cấp thâm niênphụ cấp khác của Chính... nhà giáo đang được hưởng ở cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trước khi được điều động về công tác tại phòng GD-ĐT, Sở GD-ĐT. Thời gian được hưởng bảo lưu chế độ phụ cấp ưu đãi...
 • ... được hưởng phụ cấp thâm niên nghề bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); từ năm thứ 6 trở đi mỗi năm được tính thêm 1% mỗi năm. Một... về phụ cấp thâm niên nghề, sau 5 năm (đủ 60 tháng) tại ngũ hoặc làm việc liên tục trong ngành cơ yếu, hải quan, toà án , kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm thì được hưởng... lãnh đạo được bổ sung hệ số phụ cấp chức vụ là các chức danh lãnh đạo thuộc UBND thành phố thuộc tỉnh là đô thị loại I gồm: Chủ tịch UBND có hệ số 0,95; Phó Chủ tịch UBND có hệ số 0,75; Chánh...
 • ... độ phụ cấp thâm niên đối với giáo viên được bắt đầu thực hiện từ năm 1988, nhưng đến tháng 11/1995, chế độ này được bãi bỏ, thay thế bằng phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên trực tiếp đứng lớp. Phụ... khích nhà giáo gắn bó với nghề, tạo điều kiện để các nhà giáo yên tâm và dành tâm huyết hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục, Luật sửa đổi, bổ sung điều 81 qui định nhà giáo được hưởng chế độ phụ cấp thâm... nhiệm về chất lượng sách giáo khoa, giáo viên sẽ được hưởng phụ cấp thâm niên… là những nội dung của Luật Giáo dục sửa đổi, có hiệu lực từ 1/7/2010. Tại buổi công bố Luật Giáo dục sửa đổi (sáng...
 • ... độ phụ cấp thâm niên đối với giáo viên vừa được Chính phủ ban hành hôm nay (4/7) thì từ 1/9/2011, những nhà giáo có thời gian giảng dạy từ 5 năm trở lên (60 tháng) sẽ được hưởng phụ cấp thâm niên.... độ phụ cấp thâm niên đối với giáo viên vừa được Chính phủ ban hành hôm nay (4/7/2011) thì từ 1/9/2011, những nhà giáo có thời gian giảng dạy từ 5 năm trở lên (60 tháng) sẽ được hưởng phụ cấp thâm... thâm niên là thời gian giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục; thời gian hưởng phụ cấp thâm niên ở các ngành nghề khác được cộng dồn với thời gian quy định nêu trên để tính hưởng phụ cấp thâm...
 • ... giảng năm học 2011-2012, chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo theo Nghị định số 54/2011/NĐ-CP được thực thi. Khi được hưởng phụ cấp thâm niên, ước tính thu nhập của nhà giáo bình quân tăng khoảng 465.000... giáo dục đủ 5 năm (60 tháng) mới được tính hưởng phụ cấp thâm niên. Ông có thể giải thích rõ hơn việc lấy khoảng thời gian đó để bắt đầu tính hưởng phụ cấp thâm niên? Việc xác định nhà giáo phải... giảng dạy, giáo dục đủ 5 năm (đủ 60 tháng) thì mới được hưởng phụ cấp thâm niên xuất phát từ những nguyên nhân, như: Thứ nhất, đây là khoảng thời gian, là tiêu chí để thấy nhà giáo đã tích lũy được...
 • ... dạy, giáo dục được tính hưởng phụ cấp thâm niên theo quy định đủ 5 năm (60 tháng) thì được hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên... định số 54/2011/NĐ-CP về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo. Thông tư hướng dẫn có hiệu lực từ ngày 20/2 Theo thông tư hướng dẫn, đối tượng được hưởng phụ cấp thâm niênnhà giáo trong... được tính hưởng phụ cấp thâm niên trong quân đội, công an và cơ yếu (nếu có); Thời gian đi nghĩa vụ quân sự theo luật định mà trước khi đi nghĩa vụ quân sự đang được tính hưởng phụ cấp thâm niên...
 • ... 08:59 AM (GMT+7) (giao duc) - Lương giáo viên từ tháng 5/2011 có thêm khoản "phụ cấp thâm niên" nếu đủ các điều kiện. Kinh phí chi trả phụ cấp thâm niên cho nhà giáo đã được rót về cơ sở. Nhà giáo... điều kiên nhận phụ cấp thâm niên từ tháng 5/2011. Về kinh phí chi trả phụ cấp thâm niên cho nhà giáo tôi khẳng định là không thiếu nguồn. Nhà giáo được truy lĩnh sớm hay muộn phụ thuộc khâu duyệt... đó được tuyển ngay vào các trường công lập thì thời gian đó sẽ được tính hưởng phụ cấp thâm niên. - Theo hướng dẫn ban hành thì mốc tính phụ cấp thâm niên cho những nhà giáo công tác tính hưởng...
 • ... quyết phụ cấp thâm niên cho nhà giáo. Trong lần đầu tiên, hội đưa ra 3 phương án: Đề nghị được hưởng phụ cấp thâm niên như giáo viên đương chức, mức phụ cấp 30% (tương đương 30 năm công tác);... nhà giáo nghỉ hưu từ tháng 1-1994 đến tháng 5-2011 chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu. Hội Cựu giáo chức Việt Nam từng nhiều lần đưa ra các phương án giải quyết phụ cấp... x 10% x 30 năm công tác, khoản trợ cấp mà ông nhận được khoảng 18 triệu đồng - quá ít ỏi. Theo ông Lâm, trong khi các nhà giáo nghỉ hưu sau ngày 31-5-2011 được hưởng phụ cấp thâm niên hằng tháng...
 • ... những ai phục vụ trong ngành được hưởng phụ cấp này mà chỉ có giáo viên đứng lớp. Theo đó, tuỳ theo công việc và cấp học, nhà giáo được hưởng từ 25% đến 70% phụ cấp ưu đãi. Ngoài ra, nhà giáo đang... phương; nhà giáo đã chuyển công tác hoặc nghỉ hưu sau ngày 31/12/1993. Mức phụ cấp được tính như sau: đối tượng 1 và 2 đủ 5 năm làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục mức phụ cấp thâm niên được tính hưởng... thâm niên được tính hưởng bằng 5%, từ năm thứ sáu trở đi (đủ 12 tháng) mỗi năm được tính thêm 1%. Đối tượng 3 được tính hưởng phụ cấp thâm niên theo mức phụ cấp thâm niên của cá nhân tại thời điểm...
 • ... hội. Nhà giáo giảng dạy đủ 5 năm được hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); từ các năm sau trở đi, phụ cấp thâm... triệu giáo viên trên cả nước sẽ được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo. Ước tính, thu nhập của nhà giáo bình quân tăng khoảng 465.000 đồng/người/tháng. Theo Nghị định 54/2011/NĐ-CP, chế độ phụ... giam để phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử. Ngoài các chế độ quy định chung đối với viên chức và chế độ phụ cấp thâm niên, các nhà giáo còn được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi (phụ cấp đứng...
 • ... >> Nhà giáo nghỉ hưu chưa được hưởng phụ cấp thâm niên sẽ được hưởng trợ cấp Ngày 4/10, Bộ GD-ĐT đã đăng tải Dự thảo Quyết định quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng... độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu. Theo đó, tùy vào thời điểm nghỉ hưu, các nhà giáo sẽ nhận được mức trợ cấp một lần từ 2-3,5 triệu đồng. 565 tỷ đồng trợ cấp cho 190.000 nhà giáo Hội Cựu Giáo... hiện tại có khoảng 190.000 nhà giáo nghỉ hưu từ tháng 1/1994 đến tháng 5/2011 chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu nhưng đã được hưởng thâm niên từ tháng 9/1988 đến tháng...
 • ... Dự thảo trợ cấp giáo viên nghỉ hưu và nỗi đau của nhà giáo >> Nhà giáo nghỉ hưu chưa được hưởng phụ cấp thâm niên sẽ được hưởng trợ cấp Ngay sau khi đọc được bản dự thảo trợ cấp cho giáo viên... tường tận về chính sách phụ cấp thâm niên của các nhà giáo. Nhìn lại hai lần thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên Lần thứ nhất chế độ phụ cấp thâm niên được thực thi 4 năm 7 tháng (từ tháng 9/1988... chức. Những năm 80 thế kỷ XX, toàn ngành giáo dục có khoảng 70 vạn nhà giáo đương chức. Mức PCTN được từ 5% đến 25% được tính trên mức lương cấp bậc hoặc chức vụ. PCTN nghề dạy học được hưởng từ...
 • ... cấp cho giáo viên nghỉ hưu. >> Dự thảo trợ cấp giáo viên nghỉ hưu và nỗi đau của nhà giáo >> Nhà giáo nghỉ hưu chưa được hưởng phụ cấp thâm niên sẽ được hưởng trợ cấp Ngay sau khi đọc được bản... tường tận về chính sách phụ cấp thâm niên của các nhà giáo. Nhìn lại hai lần thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên Lần thứ nhất chế độ phụ cấp thâm niên được thực thi 4 năm 7 tháng (từ tháng 9/1988... chức. Những năm 80 thế kỷ XX, toàn ngành giáo dục có khoảng 70 vạn nhà giáo đương chức. Mức PCTN được từ 5% đến 25% được tính trên mức lương cấp bậc hoặc chức vụ. PCTN nghề dạy học được hưởng từ...
 • phụ cấp thâm niên, cấp thâm niên, phụ cấp thâm, phụ cấp, cấp thâm,