Kết quả thỏa mãn từ khóa
Chế độ phụ cấp đối với cán bộ được cử đi học
 • ... lãnh đạo đối với người được cử đi học, thì họ không được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo. Trong thời gian được cử đi học trong nước mà ốm đau, thai sản thì cán bộ, công chức, viên chức đó được hưởng... nhưng vẫn thuộc biên chế trả lương của cơ quan, đơn vị cử đi học, thì trong thời gian được cử đi học được hưởng 100% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt... cán bộ được cử đi học thì quy định chế độ phụ cấp như thế nào? Trong trường hợp không có quyết định thôi giữ chức vụ mà đơn vị vẫn bổ nhiệm người khác giữ chức vụ thay thế và được hưởng phụ cấp...
 • ... dục công lập vẫn được hưởng chế độ phụ cấp đến hết năm 2008. Từ tháng 1/2009, chế độ phụ cấp 135 đối với giáo viên không còn được áp dụng, song phụ cấp khu vực miền núi cũng đột ngột bị cắt.... cán bộ Phòng GD-ĐT huyện Bình Xuyên tỏ thái độ cầu thị và nghiêm túc kiểm điểm, đồng thời cho rà soát lại toàn bộ số lượng giáo viên, kiểm tra lại hồ sơ duyệt chế độ tiền lương, phụ cấp đối với... thể, giáo viên THCS chỉ được hưởng phụ cấp 30% giống như các trường ở đồng bằng và thành phố, còn phụ cấp đối với giáo viên mầm non và tiểu học là 35%. Trong khi đó lẽ ra phụ cấp lần lượt tương ứng...
 • ... về chế độ phụ cấp công vụ đối với một số đối tượng cán bộ, công chức. Theo đó, các đối tượng được áp dụng phụ cấp công vụ bằng 10% mức lương hiện hưởng, cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp...Các đối tượng được áp dụng chế độ phụ cấp công vụ là cán bộ, công chức, người hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách làm việc trong Nhà nước,... phụ cấp quân hàm. Phụ cấp công vụ được chi trả cùng kỳ lương hằng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Đối tượng được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề, hoặc phụ...
 • ... 15/1/2008 của Liên Bộ Công an - Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội và Bộ Nội vụ. Đối tượng áp dụng chế độ hưu trí: Đối tượng áp dụng chế độ hưu trí là người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật... nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên. Tuổi đời được... việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên. Điều kiện...
 • ... phủ với Đề án "Đào tạo cán bộ khoa học, kỹ thuật tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước" đã có 12.000 người được cử đi học trình độ Tiến sĩ, Thạc sĩ. Đề án "Đào tạo cán bộ khoa học,... dài Quyết định 322, với nội dung cụ thể hơn: mỗi năm cử 400 cán bộ đi học tập ở cơ sở nước ngoài, 200 tiến sĩ, 100 thạc sĩ, còn lại là trình độ đại học và thực tập sau đại học. Các Đề án 322 và... kết thúc tuyển sinh vào năm 2010 nhưng nhiều học viên còn học tập, nghiên cứu tới năm 2014. Qua 11 năm, Đề án đã cử 2.000 tiến sĩ, trên 10.000 thạc sĩ học tập ở các nước tiên tiến. Theo Phó Thủ...
 • ... trí) - Bộ GD-ĐT, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ban hành hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà... việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên trong quân đội, công an và cơ yếu (nếu có); Thời gian đi nghĩa vụ quân sự theo luật định mà trước khi đi nghĩa vụ quân sự đang được tính hưởng phụ cấp thâm... Những đối tượng trên có thời gian giảng dạy, giáo dục được tính hưởng phụ cấp thâm niên theo quy định đủ 5 năm (60 tháng) thì được hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp...
 • ... chế độ tiền lương và các chế độ khác có liên quan đến tiền lương của cơ quan có thẩm quyền. Nghị định cũng nêu rõ: Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện đối với các đối tượng hưởng lương, phụ... phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị- xã hội và hội có tính chất đặc thù. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ CA sau khi thống nhất với Bộ trưởng Bộ... 66/2013/NĐ-CP quy định “mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang”. Theo đó, mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng được tính hưởng kể từ ngày 1.7.2013 và...
 • ... hiện Luật Cán bộ, công chức đối với đối tượng cán bộ; đặc biệt là quy định liên quan đến trình tự thủ tục kỷ luật, thôi việc đối với cán bộ (kể cả cán bộ cấp xã). Để khắc phục các hạn chế, việc... chuyên ngành ở các Bộ, ngành, địa phương hiện nay. Bộ trưởng Nội vụ: "Đến nay chưa có văn bản hướng dẫn về trình tự, thủ tục kỷ luật, thôi việc với cán bộ". Các hạn chế được Bộ trưởng Nguyễn... dụng, đào tạo, bổ nhiệm đối với đội ngũ công chức, viên chức (từ ngày1/1/2010 đến ngày 31/12/2013). Báo cáo tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình nhận định, việc thực hiện tuyển...
 • ... trợ cấp hàng tháng và hỗ trợ học phí nếu có) tại một trường. Như vậy, việc hưởng chế độ trợ cấp đối với con thương binh khi đi học chỉ áp dụng đối với hệ đào tạo chính quy tập trung có khóa học... liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đối với người có công với cách mạng và con của họ. Tại điểm 2... lên đại học. - Học sinh, sinh viên thuộc diện ưu đãi mà cùng một lúc học ở nhiều trường (hoặc nhiều khoa trong cùng một trường) thì chỉ được hưởng chế độ ưu đãi mức cao nhất (bao gồm: trợ cấp một...
 • ... cấp tỉnh đến cấp xã; đồng thời chủ động phối hợp với các ngành, các cấp từ việc tham mưu xây dựng chế độ, chính sách đối với cựu TNXP đến tổ chức triển khai thực hiện, tiêu biểu như các chế độ... định về chế độ chính sách đối với người tham gia kháng chiến nhiễm chất độc hóa học được ban hành năm 2004, nhưng còn hơn 11 nghìn cựu TNXP và 3 nghìn con đẻ của họ bị nhiễm chất độc chưa được hưởng... dứt của cán bộ các cấp hội cựu TNXP và là mối quan tâm lớn của Đảng, Nhà nước… Nhiều cựu TNXP chưa được hưởng chế độ, chính sách Từ khi ra đời (năm 2004), TƯ Hội Cựu TNXP đã vận động xây...
 • ... lâm thì được hưởng phụ cấp thâm niên nghề bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); từ năm thứ 6 trở đi mỗi năm được tính thêm 1% mỗi... định số 76/2009/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.... phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với chức danh lãnh đạo cơ quan thi hành án dân sự thành phố và chức danh thanh tra thành phố thuộc tỉnh thuộc tỉnh là đô thị loại I. Nghị định sửa đổi hệ số phụ cấp...
 • ... ngân sách nhà nước cấp. Đối với cơ quan hành chính và cơ quan bảo hiểm xã hội: Nguồn kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên do ngân sách nhà nước cấp. Chế độ phụ cấp phụ cấp thâm niên quy... năm 1993 được tính hưởng phụ cấp thâm niên theo mức phụ cấp thâm niên của cá nhân tại thời điểm ngày 31/3/1993. Nguồn kinh phí cho phụ cấp thâm niên này, đối với cơ sở giáo dục công lập được sử... định về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo. Theo đó, nhà giáo có thời gian làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập đủ 5 năm trở lên được tính hưởng phụ cấp thâm...
 • ... trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ GD&ĐT cho biết, trong tuần này, Bộ GD&ĐT sẽ trình Chính phủ dự thảo Nghị định về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo. Theo tính toán của Bộ GD&ĐT, với một giáo viên... phụ cấp ưu đãi. Ngoài ra, nhà giáo đang công tác ở vùng đặc biệt khó khăn còn được hưởng thêm phụ cấp thu hút tối đa là 5 năm với mức là 70% và một số chế độ trợ cấpchế độ khác như: trợ cấp... thêm 1%. Đối tượng 3 được tính hưởng phụ cấp thâm niên theo mức phụ cấp thâm niên của cá nhân tại thời điểm ngày 31/3/1993. Đối với cơ sở giáo dục công lập, nguồn kinh phí thực hiện phụ cấp thâm...
 • phụ cấp, đối với, đối với cán bộ, với cán bộ, đối với cán,