Kết quả thỏa mãn từ khóa
Tạp chí Xây dựng Đảng
 • ... năm dựng nước và giữ nước luôn ở thế lấy ít địch nhiều, lấy đại nghĩa thắng hung tàn, lấy chí nhân thay cường bạo. Đó là.truyền thống yêu nước, thương nòi, ý chí bất khuất đã được Chủ tịch Hồ Chí... giới. Sau 38 năm núi sông liền một dải, nhân dân ta đạt nhiều thành tựu quan trọng trên con đường xây dựng đất nước ta "đàng hoàng, to đẹp hơn" và "ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng... giới chưa một ngày bình yên. Đất nước ta ngày nay đang đứng trước nhiều thử thách gay gắt trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong trận chiến mới này, chiến thắng 30-4 cho ta thấy rõ hơn giá trị...
 • ... Hội nghị trung ương Đảng, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh cho rằng, công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và cấp bách, cần phải được thể hiện rõ trong Báo cáo chính trị trình Đại hội... cáo chính trị trình Đại hội XI sẽ bao gồm cả kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và báo cáo về công tác xây dựng Đảng. Trên cơ sở kiểm điểm 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng,... 2011-2015. "Công tác xây dựng Đảng là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và cấp bách, có ý nghĩa quyết định đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng và có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và chế độ Việt...
 • ... gương đạo đức Hồ Chí Minh" chiều nay (20/1), Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Phùng Hữu Phú cho biết, năm 2010, nội dung trọng tâm của cuộc vận động là xây dựng Đảng thực sự trong... cho biết, năm 2010, nội dung trọng tâm của cuộc vận động sẽ là tập trung xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, Đảng là đạo đức, là văn minh. Cũng theo ông Phùng Hữu Phú, để cuộc vận động... "thời gian tới, các cơ quan truyền thông, báo chí cần làm tốt hơn nữa việc cổ vũ nhân rộng các mô hình, điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đưa cuộc vận động ngày càng đi...
 • ... Hồ Chí Minh” năm 2010 vào công tác xây dựng Đảng, để Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh. --> - Kết thúc Hội nghị toàn quốc tổng kết Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí... Ban Tuyên giáo Trung ương, năm 2010, trong Đảng và hệ thống chính trị sẽ tổ chức học tập chủ đề “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, "là... ủy cần xây dựng chương trình hành động, tổ chức thành công đại hội đảng cấp mình, tham gia thảo luận dự thảo các văn kiện đại hội đảng cấp trên và văn kiện đại hội Đảng toàn quốc; cán bộ, đảng...
 • ... đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng Mặt trận dân tộc thống nhất; xây dựng khối liên minh vững chắc giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức; tăng cường xây dựng nhà nước thật sự... trương, chính sách, bước đi cụ thể đều phải hướng tới lợi ích của nhân dân, của dân tộc và đất nước. Phải thực hiện tốt nhất lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh : "Đảng ta là Đảng cách mạng, là Đảng... của giai cấp công nhân, Đảng ta không có lợi ích nào khác". Đề cập đến công tác xây dựng Đảng, Tổng Bí thư chỉ rõ: Hiện nay, bên cạnh những cơ hội lớn, đất nước ta và Đảng ta cũng đang phải đối...
 • ... truyền thông của Đảng ủy Khối nhằm phục vụ tốt hơn nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng đảng bộ. Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương là một kênh thông tin chính thức của... nghiệp, Giao thông vận tải, Thương mại Dịch vụ, Ngân hàng, Tài chính - Bảo hiểm, Xây dựng. Giao diện trang chủ Tạp chí Tạp chí điện tử được thiết kế hiện đại, có tính logic, giao diện thân... mại dịch vụ Theo đồng chí Trương Quang Nghĩa - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, việc ra đời một cơ quan báo chí của Đảng bộ Khối thể hiện sự...
 • ... chưa thật đồng đều; việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, nhất là công tác giám sát, phòng chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính có chuyển biến nhưng chưa đáp... cuộc vận động “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, ngày “Vì người nghèo”… Ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực...(VOV) - Ông Lê Hồng Anh: Có cơ chế để MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền. Ủy ban Trung ương Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam vừa tổ...
 • ... tỉnh, đoàn công tác sẽ trao đổi, làm việc với các ngành chức năng để giải quyết. Trong công tác xây dựng Đảng, triển khai Nghị quyết TW4, chỉ thị 03, và công tác kiểm tra giám sát, ông Ngô Văn Dụ... thực hiện Nghị quyết TW 4 Khóa 11, Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh “Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gắn với công tác lãnh đạo phát triển... Ngô Văn Dụ cho rằng, trong lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, Yên Bái đã cụ thể hoá kịp thời đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Từ đó, hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát...
 • ... phức tạp. Báo cáo khẳng định, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Báo cáo giới thiệu thực trạng công tác xây dựng Đảng... kinh nghiệm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ về tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trong tình hình mới. Báo cáo đề dẫn của đồng chí Lưu Kỳ Bảo,... Từ sau Đại hội XVIII, Ban lãnh đạo mới của Đảng Cộng sản Trung Quốc đặc biệt chú trọng tăng cường kỷ luật chính trị trong Đảng, xây dựng tác phong liêm chính và triển khai đường lối quần chúng...
 • ... Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kiên quyết... chế độ chính sách đối với cán bộ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo... * Trước đó, Đoàn công tác của Bộ Chính trị đã kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và... và Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại Đảng ủy Quân khu 2, Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân và Đảng ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát...
 • ... lệ Đảng; hệ thống tổ chức bộ máy của Đảng… LIÊN QUAN Tỉnh Bình Định cần quan tâm làm tốt công tác xây dựng Đảng Phải làm tốt hơn công tác xây dựng Đảng Ngăn chặn chủ nghĩa cá nhân để xây... về công tác tổ chức xây dựng đảng; giải đáp những vướng mắc, khó khăn trong chuyên môn nghiệp vụ./. Hội thảo khoa học về công tác tổ chức xây dựng Đảng Công tác xây dựng Đảng còn rất nhiều việc... tốt hơn công tác xây dựng Đảng Ngăn chặn chủ nghĩa cá nhân để xây dựng Đảng vững mạnh Có cơ chế để MTTQ đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền Sáng 6/9, tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận,...
 • ... trong công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra Đảng; Công tác giám sát, đào tạo bồi dưỡng cán bộ và sự hợp tác giúp đỡ lẫn nhau trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng mỗi nước;... môn, nhằm tăng cường công tác xây dựng mỗi Đảng, làm cho Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh. Phó Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith, Thường trực Ban Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào... đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước, đặc biệt là Ủy Ban kiểm tra Đảng của hai nước Việt Nam và Lào. Về phần mình, ông Mai Thế Dương cũng báo cáo với Thường trực Ban Bí thư Đảng Nhân dân Cách...
 • xây dựng đảng, xây dựng, dựng đảng, tác xây dựng đảng, công tác xây dựng,