Kết quả thỏa mãn từ khóa
Nên giữ nguyên tên nước là Cộng hòa XHCN Việt Nam
 • ... Nam”, “Việt Nam cộng hòa xã hội Chủ nghĩa”, “Việt Nam dân chủ xã hội chủ nghĩa”, “Cộng hòa dân chủ Việt Nam”, “Cộng hòa nhân dân Việt Nam”, “Cộng hòa dân chủ nhân dân Việt Nam”, “Cộng hòa dân chủ... nghĩa Việt Nam hoặc Việt Nam dân chủ cộng hòa đều thể hiện rõ hình thức chính thể của nước ta cộng hòa, bản chất của Nhà nước ta Nhà nước dân chủ. Tuy nhiên, việc giữ nguyên tên nướcCộng hòa... chế chính trị của nước ta cộng hòa, bản chất của Nhà nước ta Nhà nước dân chủ. Nhiều ý kiến này cho rằng, việc lựa chọn tên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa” không m ảnh hưởng đến mục...
 • ... chỉ có 1 ý kiến đổi tên nước. Còn đa số ý kiến công dân nhất trí giữ nguyên tên nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bởi tên này đã dựa trên cơ sở thành lập Nhà nước Việt Nam từ khi mới... trong phiên họp ngày 3-6 về tên nước. Tên gọi Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được sử dụng ổn định từ tháng 7-1976 đến nay, tên gọi trên ra đời trong bối cảnh nước ta vừa hoàn thành cuộc... nhất đất nước, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, khẳng định rõ con đường, mục tiêu xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Tên gọi Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã...
 • ... pháp. Đề nghị giữ nguyên tên nước Qua tổng hợp ý kiến của nhân dân, ý kiến của đại biểu Quốc hội, đại đa số ý kiến tán thành việc giữ tên nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tuy nhiên,... có ý kiến đề nghị lấy lại tên nước là “Việt Nam dân chủ cộng hòa”. Ủy ban DTSĐHP thấy rằng, việc giữ tên nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cần thiết để thể hiện nhất... nước công nhận, trân trọng. Do đó, đề nghị Quốc hội cho giữ tên nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Có ý kiến cho rằng, không nên ghi từ “dân chủ” tại Điều 1 vì nội dung...
 • ... tỉnh, chỉ có 1 ý kiến đổi tên nước. Còn đa số ý kiến công dân nhất trí giữ nguyên tên nước CHXHCN Việt Nam. Bởi tên này đã dựa trên cơ sở thành lập Nhà nước Việt Nam từ khi mới thành lập,... 1992 về tên nước. Đại biểu Quốc hội trao đổi trong giờ nghỉ Đại biểu Nguyễn Văn Tuyết (đoàn Bà Rịa-Vũng Tàu) nhất trí giữ nguyên tên nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa (CHXHCN) Việt Nam.... đổi tên nước nếu không có cơ sở, căn cứ rõ ràng sẽ gây xáo trộn không cần thiết. Đại biểu Phạm Đức Châu (đoàn Quảng Trị) nhất trí với quan điểm giữ nguyên tên nước CHXHCN Việt Namtên gọi...
 • ... Nam”, “Việt Nam cộng hòa xã hội chủ nghĩa”, “Việt Nam dân chủ xã hội chủ nghĩa”, “Cộng hòa dân chủ Việt Nam”, “Cộng hòa nhân dân Việt Nam”, “Cộng hòa dân chủ nhân dân Việt Nam”, “Cộng hòa dân chủ... thể chế chính trị của nước ta cộng hòa, bản chất của Nhà nước ta Nhà nước dân chủ”. Ý kiến này cũng cho rằng, việc lựa chọn tên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa không m ảnh hưởng đến mục... nghĩa Việt Nam hoặc Việt Nam dân chủ cộng hòa đều thể hiện rõ hình thức chính thể của nước ta cộng hòa, bản chất của Nhà nước ta Nhà nước dân chủ. Tuy nhiên, theo Ủy ban dự thảo, việc giữ nguyên...
 • ... việc đổi tên nước, ông Phan Trung Lý cho biết, qua tổng hợp ý kiến của nhân dân, ý kiến của đại biểu Quốc hội, đại đa số ý kiến tán thành việc giữ tên nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.... tên nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Ông Phan Trung Lý cũng trình bày một nội dung được người dân quan tâm đó quy định về vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam... lại tên nước là “Việt Nam dân chủ cộng hòa”. “Qua nghiên cứu, xem xét nhiều mặt, Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp thấy rằng, việc giữ tên nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt...
 • ... ý giữ tên nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Dù vẫn có ý kiến lấy tên Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nhưng ông Lý cho rằng, tên nước hiện nay đã được Quốc hội lựa chọn ngay sau khi đất nước... và được quốc tế công nhận nên việc giữ tên nước cần thiết. Về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp đề nghị Quốc hội cho giữ quy định về nội dung này... nghĩa vụ trung thành của lực lượng vũ trang với Tổ quốc, nhân dân, với Đảng và Nhà nước. Còn Quân đội nhân dân Việt Nam có vai trò nòng cốt trong việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng. Còn Ủy ban thường...
 • ... Pháp, lật đổ ách đô hộ đó để lập nên nhà nước độc lập. Chữ “dân chủ” trong tên nước vì vậy được đặt đúng nghĩa nhà nước của nhân dân. “Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sự công bố chính thức lần đầu... do TƯ MTTQ Việt Nam tổ chức. Trong thời gian 3 tháng lấy ý kiến, ông đã được thông tin về những đề xuất lấy lại tên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Mới đây, sau đề xuất lấy lại tên nước “từ thời... thực tiễn Việt Nam đã trở thành một nước tự do, độc lập. Điều đó buộc các nước khác không thể không công nhận” – ông Hãn nêu bật ý nghĩa. Chế độ Dân chủ Cộng hòa, nhà nước Dân chủ Cộng hòa, GS....
 • ... trọng - tên nước - tập trung ở hai luồng ý kiến: Giữ nguyên như hiện nay - Cộng hòa XHCN Việt Nam , hay trở lại với tên gọi Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ý kiến của nhân dân đã được Ủy ban Dự thảo... Bắc, phía Tây Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập ngày 2-9-1945, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ảnh tư liệu Còn với nhiều người khác, Cộng hòa XHCN Việt Nam lại có ý... dân, có lẽ kiến nghị lấy lại tên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đưa ra chủ yếu trên cơ sở tình cảm cũng như suy tưởng về lịch sử đất nước. Bởi lẽ với nhiều người, đây tên gọi thiêng liêng, gắn...
 • ... một nội dung rất quan trọng - tên nước - tập trung ở hai luồng ý kiến: Giữ nguyên như hiện nay - Cộng hòa XHCN Việt Nam, hay trở lại với tên gọi Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ý kiến của nhân dân đã... ngày 2/9/1945, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ảnh tư liệu Bên nào cũng có lý lẽ, tình cảm Với người dân, có lẽ kiến nghị lấy lại tên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đưa ra chủ yếu trên... lược ở biên giới phía Bắc, phía Tây Nam. Còn với nhiều người khác, Cộng hòa XHCN Việt Nam lại có ý nghĩa riêng khi nó được lựa chọn m tên cho nước Việt Nam thống nhất sau năm 1975 và được chính...
 • ... DTSĐHP, tên nước CHXHCNVN hay VNDCCH đều thể hiện rõ chính thể của nước ta cộng hòa, bản chất của Nhà nước ta Nhà nước dân chủ. “Tuy nhiên, việc giữ nguyên tên nước CHXHCNVN nhằm... pháp. Theo ông Phan Trung Lý, riêng về tên nước, đa số ý kiến đề nghị tiếp tục quy định tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (CHXHCNVN). Tên gọi này đã được sử dụng ổn định từ... kiến đề nghị lấy lại tên gọi Việt Nam dân chủ cộng hòa (VNDCCH) vì tên gọi này gắn liền với sự ra đời của chính thể cộng hòa đầu tiên ở nước ta, thành quả của cuộc cách...
 • ... QH. Giữ nguyên tên nước Về chế độ chính trị, bên cạnh ý kiến tán thành vẫn giữ tên nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, còn có ý kiến đề nghị lấy lại tên gọi Việt Nam Dân chủ Cộng hòa... tên gọi của nước ta sau khi giành độc lập năm 1945) . Theo ý kiến của UB soạn thảo, cả hai tên nước trên đều thể hiện bản chất, chế độ chính trị của nước ta. “Tuy nhiên, giữ nguyên tên nước ... nay. Tên gọi này cũng đã sử dụng ổn định từ năm 1976 và quen thuộc với nhân dân ta và quốc tế”, ông Lý báo cáo giải trình trước QH. Vì vậy, UB soạn thảo đề nghị vẫn giữ tên nước Cộng hòa xã...
 • ... Việt Nam (CHXHCNVN) và loại ý kiến thứ 2 đề nghị lấy lại tên gọi Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (VNDCCH) vì tên gọi này gắn liền với sự ra đời của chính thể cộng hòa đầu tiên ở nước ta, thành quả... tên nước được quy định tại Điều 1, ông Lý cho hay còn có 2 loại ý kiến khác nhau. Loại thứ nhất với đa số ý kiến đề nghị tiếp tục giữ tên nước như hiện nay Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam... hòa, bản chất của nhà nước ta nhà nước dân chủ. Tuy nhiên, việc giữ nguyên tên nước CHXHCNVN nhằm tiếp tục khẳng định mục tiêu, con đường xây dựng và phát triển đất nước lên CNXH, bảo đảm...
 • ... nhiều ý kiến muốn lấy lại tên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. “Nói không sửa tên nước để khỏi tốn kém không thuyết phục vì nếu thấy cần thiết thì tốn kém cũng phải m. Khi tiếp xúc cử tri,... chúng ta đi lên xã hội chủ nghĩa. Nếu như chúng ta quay trở lại tên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thì dễ khiến người ta hiểu lầm không kiên trì con đường xã hội chủ nghĩa, chưa kể còn phải... điểm của Ủy ban Dự thảo đề xuất giữ lại tên nước hiện hành trong Hiến pháp, ĐB Đào Văn Bình (Hà Nội) phân tích: Tên nước hiện nay thể hiện rõ định hướng của chúng ta đi lên xã hội chủ nghĩa. Nếu...
 • ... xuất nên giữ lại tên nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Theo ông Tư, hiện có nhiều ý kiến khác nhau về việc đổi tên nước. Ở Đồng Nai cũng có tới 700.000 ý kiến góp ý cho sửa đổi tên nước,... nên đổi tên nước vì việc đổi tên sẽ gây ra xáo trộn không cần thiết”. Đại biểu Phạm Đức Chân (Quảng Trị) cũng đồng tình không có lý do gì để thay đổi tên nước, mà nên giữ tên gọi nước Cộng... kiến đề xuất lấy tên gọi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đại biểu thảo luận tại hội trường. “Chúng tôi có mời người có ý kiến này để hỏi rõ tại sao lại đề xuất tên nước này thì người...
 • ... cũ tên nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, xuất hiện phương án mới, phản ánh chính xác hình thức chính thể và chủ quyền quốc gia về lãnh thổ: “(1) Nước Việt Nam một nước dân chủ cộng... Tư, Rumani và Tiệp Khắc; còn các nước Xã hội chủ nghĩa khác lấy tên Cộng hòa Nhân dân, Cộng hòa Dân chủ hoặc Cộng hòa Dân chủ nhân dân. Ngoài ra, lúc đó có 2 nước không thuộc khối Xã hội chủ... góp ý về tên nước và bày tỏ mong muốn trở lại với tên do Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt năm 1945. Ông nghĩ gì trước đề xuất đổi tên nước thành Việt Nam Dân chủ Cộng hòa? - Theo tôi, chúng ta nên trở...
 • giữ nguyên tên nước, tên nước, giữ nguyên tên, nguyên tên nước, nguyên tên,