Kết quả thỏa mãn từ khóa
Sơ kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X
 • ...Chiều 11/7, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh chủ trì hội nghị triển khai kết 5 năm Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và kết quả thực hiện Chương... Nghị quyết Trung ương 7 đã nghe Thường trực Tổ biên tập báo cáo tiến độ triển khai kế hoạch kết Nghị quyết Trung ương 7 tại các địa phương. Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng... trình triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, nhiều địa phương đã có nhiều cách làm hay sáng tạo dựa trên hướng dẫn của Trung ương. Qua thảo luận đề cương báo cáo kết tại hội nghị, Phó Thủ...
 • ...Ngày 22/8/2013, Đảng Ủy Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết trung ương 7 khóa XI cho các đồng chí là UVBCH Đảng Bộ bộ, lãnh đạo các vụ, cục,... Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày một số nội dung cơ bản về Nghị quyếtKết luận của Hội nghị trung ương 7 như:... nguyên và bảo vệ môi trường; Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương tới cơ sở; Cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công đến năm 2020…...
 • ... chính trị vào cuộc thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 7. Sáng nay , Đảng Đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp,... thôn. Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng Ban Chỉ đạo kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7; đồng chí Huỳnh Đảm, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt... quốc Việt Nam và đại diện các Bộ, ngành Trung ương. Tại hội nghị, đại diện các hội, tổ chức, đoàn thể đều khẳng định Nghị quyết Trung ương 7 là chủ trương đúng đắn và được Mặt trận Tổ quốc các...
 • ... Công an Trung ương: Hôm qua 11-7, Đảng ủy Công an Trung ương đã tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa XI cho đội... dung, phương pháp truyền đạt để tổ chức triển khai học tập tại đơn vị, gắn việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 với việc thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương... vững các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương 7. Sau hội nghị, các Đảng bộ cần sớm có kế hoạch tổ chức tốt việc học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết...
 • ... hội nghị triển khai kết 5 năm Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Chiều 11/7, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh chủ trì hội nghị triển khai kết... trình triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, nhiều địa phương đã có nhiều cách làm hay sáng tạo dựa trên hướng dẫn của Trung ương. Qua thảo luận đề cương báo cáo kết tại hội nghị, Phó Thủ... trì hội nghị triển khai kết 5 năm Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm....
 • ... đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Từ đó đề xuất kiến nghị với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị,... học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Trong thời gian qua, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ... tỉnh ủy An Giang về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị...
 • ... viên và nhân dân Sáng nay (8/5), Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 - Khóa VIII về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà... tặng bằng khen cho hơn 60 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong toàn tỉnh. Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 - khóa VIII, tỉnh Quảng Trị đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong... Lăng, Vĩnh Linh và thị xã Quảng Trị. Ông Nguyễn Văn Hùng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị cho biết: “Sắp tới tỉnh Quảng Trị tập trung quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII, đẩy mạnh...
 • ...Sáng nay (3/7), tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa 11. Hội nghị diễn ra trong 2... hội nghị. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh nêu rõ: Tại hội nghị Trung ương 7 vừa qua, Trung ương đã thảo luận và thông qua 2 Nghị quyết, 3 Kết luận nhằm định hướng giải quyết... trực thuộc Trung ương, Trưởng ban Tuyên giáo các địa phương, đại diện các Ban xây dựng Đảng ở Trung ương. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế...
 • ... Biên tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiến tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Báo cáo tại hội nghị nêu rõ:... "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" được triển khai sâu rộng và thực hiện có hiệu quả. Tỉnh... Biên cũng chú trọng xây dựng, củng cố sự nghiệp thông tin, báo chí theo hướng hiện đại, đáp ứng nhu cầu thông tin, tuyên truyền trên mặt trận tư tưởng, văn hóa. Ông Nguyễn Vân Chương, Trưởng Ban...
 • ... ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, chiều 4/7, tại Hà Nội, Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XI do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức đã bế mạc.... nhiệm kỳ tiếp theo; kết quả kết 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và những công việc cần tiếp tục thực hiện trong thời gian... những người trực tiếp tham gia xây dựng các đề án trình Ban Chấp hành Trung ương báo cáo về những nội dung cơ bản của Nghị quyết hội nghị Trung ương 7, bao gồm: Nghị quyết về chủ động ứng phó với...
 • ... phiên bế mạc Hội nghị - Sáng 29/2, Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” tiếp... mạc. --> Sáng 29/2, Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” tiếp tục làm việc... làm việc, hội nghị đã nghe Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trực tiếp truyền đạt, quán triệt, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị của Bộ Chính trị về việc thực hiện Nghị quyết. Các...
 • nghị quyết trung ương, quyết trung ương, nghị quyết trung, thực hiện nghị quyết, hiện nghị quyết trung,