Kết quả thỏa mãn từ khóa
Tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học, cao đẳng y, dược
 • ... từ trình độ cao đẳng, trung cấp và đào tạo liên thông trình độ cao đẳng y, dược từ trình độ trung cấp. Thông tư này áp dụng đối với các cơ sở đào tạo nhân lực y tế trình độ đại học, cao đẳng... có Thông tư số 06 /2008/TT-BYT ngày 26/5/2008 hướng dẫn về đối tượng và tiêu chuẩn tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học y, dược từ trình độ cao đẳng, trung cấp và đào tạo liên thông trình... làm vừa học, tập trung 4 năm và cán bộ y tế tham dự tuyển sinh các khoá đào tạo này. Chương trình đào tạo: Sử dụng các chương trình đào tạo đại học, cao đẳng y, dược từ trình độ cao đẳng, trung...
 • ... về liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học ban hành theo Quyết định số 42/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/7/2008 và vi phạm quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại... ngay việc thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông năm 2013 đối với những ngành chưa được phép đào tạo và hoạt động liên kết đào tạo liên thông trái phép. Đặc biệt, Bộ yêu cầu Trường Đại học Công... Bộ GD-ĐT yêu cầu: Hai trường dừng ngay thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông năm 2013 và hoạt động liên kết đào tạo liên thông trái phép. Trường Cao đẳng Asean rà soát, thống kê, báo cáo bằng...
 • ... Đào tạo, Nhà trường tuyển sinh đào tạo liên thông gồm các hệ: - Từ Trung cấp chuyên nghiệp lên Cao đẳng. - Từ Trung cấp chuyên nghiệp lên Đại học. - Từ Cao đẳng lên Đại học. Gồm các ngành: -... ngày: 30/08/2010. Mọi chi tiết liên hệ tại văn phòng Khoa Cao đẳng và TCCN - ĐT 04.39871898 * TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP (CAO ĐẲNG HAI NĂM) Tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp khóa... năm theo hình thức xét tuyển (có đào tạo liên thông lên Cao đẳngĐại học theo quy chế của Bộ giáo dục & Đào tạo) gồm các ngành: KẾ TOÁN; TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG; CÔNG NGHỆ THÔNG TIN; THƯƠNG MẠI;...
 • ... - Được phép của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Nhà trường tuyển sinh đào tạo liên thông từ Trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) lên Cao đẳng; TCCN lên Đại học và Cao đẳng lên Đại học tốt nghiệp được cấp bằng... liên hệ tại văn phòng Khoa Cao đẳng và TCCN - Điện thoại: 043.9871898 * Tuyển sinh Đào tạo Trung cấp chuyên Nghiệp. Tuyển sinh TCCN hệ chính quy 2 năm theo hình thức xét tuyển (được đào tạo liên... tạo liên thông lên Cao đẳng; Đại học) gồm các ngành: Kế toán ;Tài chính NH; Công nghệ thôngTin; Thương mại; Kỹ thuật điện - điện tử; Cơ điện tử; Kiến trúc; Xây dựng. - Điều kiện xét tuyển: Tốt...
 • ... dạy nghề quận Bình Tân dừng việc thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông năm 2013 đối với các ngành chưa được phép đào tạo và hoạt động liên kết đào tạo liên thông trái phép. Đồng thời Bộ GD-ĐT... Cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT tại TP.HCM: Từ tháng 10.2012 đến tháng 12.2012, Trường CĐ Asean đã liên kết với Trường trung cấp Vạn Tường tuyển sinh, đào tạo liên thông trình độ cao đẳng Dược khi... TP.HCM đồng ý. Bộ GD-ĐT yêu cầu hai trường này dừng ngay thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông năm 2013 và hoạt động liên kết đào tạo liên thông trái phép. Trường CĐ Asean được yêu cầu rà soát,...
 • ... Tây Nam Á dừng việc liên kết đào tạo liên thông trái phép. Trường ĐH Thái Bình Dương chấm dứt việc đào tạo các khóa đang liên kết đào tạo liên thông trình độ trung cấp, cao đẳng lên ĐH hệ chính... sinhđào tạo trong 2 năm 2012 - 2013. Theo quy định đào tạo liên thông mới về việc xử lý các vi phạm trong tuyển sinhđào tạo liên thông cấp bằng CĐ, ĐH là cơ sở giáo dục ĐH tổ chức đào... chức đào tạo liên thông, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh, thủ trưởng cơ sở giáo dục ĐH và những người tham gia tuyển sinh, tổ chức đào tạo nếu vi phạm các quy định về tuyển sinh, tổ chức đào tạo, cấp...
 • ... chức liên kết tuyển sinhđào tạo liên thông trình độ đại học, cao đẳng thực hiện ngay các công việc như: Không liên kết tuyển sinhđào tạo liên thông ngoài cơ sở đào tạo để cấp bằng cao đẳng,... số đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng tổ chức liên kết tuyển sinhđào tạo liên thông không đúng qui định. Bộ GD-ĐT yêu cầu các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng... GD-ĐT vừa có công văn gửi các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng yêu cầu chấn chỉnh liên kết đào tạo đại học, cao đẳng. Theo đó, trừ chỉ tiêu tuyển sinh năm 2012 đối với các trường...
 • ... về liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học ban hành theo Quyết định số 42/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/7/2008 và vi phạm quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại... ngay việc thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông năm 2013 đối với những ngành chưa được phép đào tạo và hoạt động liên kết đào tạo liên thông trái phép. Đặc biệt, Bộ yêu cầu Trường Đại học Công... Bộ GD-ĐT yêu cầu: Hai trường dừng ngay thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông năm 2013 và hoạt động liên kết đào tạo liên thông trái phép. Trường Cao đẳng Asean rà soát, thống kê, báo cáo bằng...
 • ... liên kết với trường Trung cấp Vạn Tường tuyển sinh, đào tạo liên thông trình độ cao đẳng Dược khi không được UBND TP HCM đồng ý. Bộ yêu cầu hai trường dừng ngay thông báo tuyển sinh đào tạo liên... liên kết tuyển sinh, đào tạo giữa hai trường. Bộ yêu cầu hai trường dừng ngay thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông năm 2013 với trường Trung cấp Vạn Tường và hoạt động liên kết đào tạo liên... việc thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông năm 2013 đối với những ngành chưa được phép đào tạo và hoạt động liên kết đào tạo liên thông trái phép. ĐH Công nghệ Vạn Xuân phải hủy kết quả thi tuyển...
 • ... ngay thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông 2013 do hoạt động liên kết đào tạo liên thông trái phép.  Theo công văn này cho biết, ĐH Công nghệ Vạn Xuân đã liên kết với Trung cấp Tây Sài Gòn tuyển... nghề quận Bình Tân dừng ngay việc thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông năm 2013 đối với những ngành chưa được phép đào tạo và hoạt động liên kết đào tạo liên thông trái phép. Bên canh đó, ĐH... với Trung cấp Tây Sài Gòn tuyển sinh, đào tạo liên thông trình độ trung cấp, cao đẳng lên đại học hệ chính quy ngành Quản trị Kinh doanh (địa điểm tuyển sinhđào tạo tại Trung tâm dạy nghề quận...
 • ... TP HCM đồng ý. Do vậy, Bộ GD&ĐT yêu cầu: Hai trường dừng ngay thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông năm 2013 và hoạt động liên kết đào tạo liên thông trái phép. Trường Cao đẳng Asean rà soát,... Trường Trung cấp Tây Sài Gòn tuyển sinh, đào tạo liên thông trình độ trung cấp, cao đẳng lên đại học hệ chính quy ngành Quản trị Kinh doanh (địa điểm tuyển sinhđào tạo tại Trung tâm dạy nghề... nghề quận Bình Tân dừng ngay việc thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông năm 2013 đối với những ngành chưa được phép đào tạo và hoạt động liên kết đào tạo liên thông trái phép. Bên canh đó, ĐH...
 • ... đào tạo: Kế toán, Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh. - Thời gian đào tạo liên thông Cao đẳng lên Đại học: từ 1,5 đến 2 năm 2. Ngành đào tạo: Kế toán, Quản trị kinh doanh. - Thời gian đào... Thời gian đào tạo liên thông Trung cấp lên Đại học: từ 2,5 đến 3 năm 3. Tổ chức đào tạo: Vừa làm vừa học: Học ngoài giờ hành chính 4. Cấp bằng tốt nghiệp: sau khi kết thúc khoá học, người học... người học được cấp bằng tốt nghiệp đại học hình thức vừa làm vừa học chuyên ngành kế toán. 5. Đối tượng tuyển sinh: - Những người có bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng đúng ngành dự thi như Kế toán,...
 • ... được đào tạo mới được tham gia dự tuyển. Nhiều trường không tuân thủ đúng quy định tuyển sinh đối với hệ đào tạo liên thông Các học sinh tốt nghiệp trung cấp muốn thi liên thông lên cao đẳng... - Chương trình đào tạo liên thông giúp học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng có thể tiếp tục bổ sung kiến thức để hoàn thiện Đại học. Thế nhưng, chất lượng đào tạo không...- Chương trình đào tạo liên thông giúp học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng có thể tiếp tục bổ sung kiến thức để hoàn thiện Đại học. Thế nhưng, chất lượng đào tạo không...
 • ... trực Bộ LĐ-TB&XH Đàm Hữu Đắc đã ký kết thôngliên tịch hướng dẫn đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp (TC) nghề, cao đẳng (CĐ) nghề lên trình độ CĐ và đại học (ĐH). Xung quanh vấn đề được... trưởng thường trực Bộ LĐ-TB&XH Đàm Hữu Đắc khẳng định, thôngliên tịch hướng dẫn đào tạo liên thông từ trình độ TC nghề, CĐ nghề lên trình độ CĐ và ĐH có ý nghĩa rất quan trọng đáp ứng nguyện... những trường TC nghề, CĐ nghề nào sẽ được liên thông? Không phải trường TC, CĐ nghề nào cũng có thể được đào tạo liên thông. Khi trường muốn đào tạo liên thông thì phải làm thủ tục đăng ký, trong...
 • ... hoạt động giáo dục hoặc tuyển sinh đào tạo theo chương trình giáo dục mầm non, phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, thạc sĩ và tiến sĩ. Nhưng 6 năm qua, trung tâm này đã tuyển sinh,... triệu đồng vì tổ chức đào tạo cấp độ 1, cấp độ 2 thuộc chương trình cao đẳng của Raffles College of Higher Education; 10 triệu đồng vì tổ chức đào tạo cấp độ 3 thuộc chương trình đại học của Raffles... Trong đó, 238 học viên đã tốt nghiệp. Trung tâm đào tạo quốc tế Raffles Hà Nội bị phạt 75 triệu đồng và dừng hoạt động đào tạo trình độ đại học, cao đẳng. Ảnh: Raffles Hà Nội. Thanh tra Bộ GD&ĐT...
 • ... nhiệm vụ đào tạo loại hình liên thông từ trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề lên trình độ cao đẳngđại học. Danh sách các trường như sau: Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên: Cao đẳng... Tân: Cao đẳng Nghề liên thông lên trình độ đại học 03 ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Kỹ thuật phần mềm và Kế toán. Trường Đại học Hàng Hải: Cao đẳng Nghề liên thông trình độ đại... truyền thông; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ thông tin và kế toán. Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai: Trung cấp nghề liên thông lêncao đẳng và từ cao đẳng nghề liên thông lên đại...
 • ... trình đào tạo liên thông đối với từng người học (gọi là Hội đồng đào tạo liên thông); Đã tổ chức đào tạo theo tín chỉ trình độ CĐ, ĐH hệ chính quy đối với cơ sở giáo dục đại học đăng ký đào tạo... trưởng Bộ GD-ĐT quyết định đào tạo liên thông từ trình độ TCCN, Trung cấp (TC) nghề lên trình độ ĐH, từ trình độ TC nghề lên trình độ CĐ, từ trình độ CĐ nghề lên trình độ ĐH. Kiểm soát chặt đầu... ký đào tạo liên thông chính quy. Thông tư này cũng quy định, thủ trưởng cơ sở giáo dục ĐH quyết định đào tạo liên thông từ trình độ TCCN lên trình độ CĐ hoặc từ trình độ CĐ lên trình độ ĐH. Bộ...
 • ... đào tạo liên thông từ trình độ TCCN lên trình độ CĐ hoặc từ trình độ CĐ lên trình độ ĐH. Bộ trưởng Bộ GD-ĐT quyết định từ trình độ TCCN, TC nghề lên ĐH, từ trình độ TC nghề lên CĐ, từ trình độ... chặt đào tạo liên thông (Ảnh minh họa) Thứ Tư, 26/12/2012, 10:29 AM (GMT+7) (giao duc) - Bộ GD-ĐT vừa công bố quy định đào tạo liên thông trình độ CĐ, ĐH. Để đủ điều kiện tổ chức đào tạo liên thông,... lên CĐ, từ trình độ CĐ nghề lên trình độ ĐH. Chỉ tiêu tuyển sinh liên thông chính quy không vượt quá 20% tổng chỉ tiêu tuyển sinh chính quy hằng năm… Đào tạo liên thông chính quy phải tập trung...
 • ... nêu rõ: Chỉ những trường đào tạo liên thông chính quy đào tạo tín chỉ mới được thực hiện đào tạo liên thông; những trường đào tạo niên chế không được thực hiện liên thông. Người có bằng tốt nghiệp... 0 1 2 3 4 5 - Thông tư “Đào tạo liên thông trình độ ĐH, CĐ” của Bộ GD-ĐT vừa ban hành có 3 điểm mới nhằm siết chặt việc đào tạo liên thông ồ ạt trong thời gian gần đây. >> Đại học quốc tế Hồng... thi lên trình độ CĐ hoặc ĐH phải dự thi tuyển các môn văn hóa, năng khiếu theo khối thi của ngành đăng ký học liên thông trong kỳ thi tuyển sinh CĐ, ĐH chính quy. Chỉ tiêu tuyển sinh liên thông...
 • đào tạo liên thông, đào tạo liên, tạo liên thông, đào tạo, liên thông,