Kết quả thỏa mãn từ khóa
Chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng 2 của gần 60 trường Đại học, Cao đẳng phía Bắc
 • ... này có gần 60 trường Đại học, Cao đẳng phía Bắc đã đưa ra chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng 2 nhằm đáp ứng cho các bạn thí sinh có cái nhìn toàn diện về các trường có nhu cầu xét tuyển nguyện vọng... giảm 0,5 điểm. Dưới đây là thông tin xét tuyển NV 2 của gần 60 trường Đại học, Cao đẳng phía Bắc STT Trường/ Ngành Khối Xét tuyển NV2 Điểm sàn Chỉ tiêu A ĐH Quốc gia Hà Nội ... phạm D1 24.0 41 Tiếng Nga phiên dịch D1,D2 24.0/24.0 10 Tiếng Nga sư phạm D1,D2 24.0/24.0 55 Tiếng pháp Sư phạm D1,D3 24.0/24.0 74 Tiếng Trung Sư phạm D1,D4 24.0/24.0 71 Tiếng...
 • ... báo chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng 2 đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2012. Dưới đây là mức điểm nhận hồ sơ của các ngành (là điểm thi cộng với ưu tiên theo đối tượng và khu vực). I. Chỉ tiêu,... D580201 168 ≥ 13 điểm 2 Kiến trúc D580102 42 ≥ 13 điểm (điểm thi chưa nhân hệ số, môn Vẽ MT điểm ≥5) Tổng cộng 210 2. Bậc cao đẳng: TT Ngành đào tạo Mã ngành cao đẳng Chỉ tiêu xét tuyển... nhận hồ sơ xét tuyển: 1. Bậc đại học: TT Ngành đào tạo Mã ngành đại học Chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng Mức điểm nhận hồ sơ (đã cộng điểm ưu tiên) Điểm thi đại học (A, A1) Điểm thi đại học (V)...
 • ... NV2 là 61 trường tuyển 60.377 thí sinh. Trong đó, phía Bắc có 33 trường xét tuyển 27.114 chỉ tiêu; phía Nam có 28 trường xét tuyển 33.263 chỉ tiêu. Có 90 trường CĐ cả nước còn thiếu 38.922 chỉ... 38.922 chỉ tiêu sẽ nhận hồ sơ xét tuyển NV2 của những thí sinh có kết quả điểm thi bằng sàn CĐ trở lên. Trong đó, phía Bắc có 47 trường xét tuyển 23.867 chỉ tiêu; phía Nam có 43 trường xét tuyển 15.055... Chiều 25/8, Bộ GD-ĐT chính thức công bố toàn cảnh các ĐH, học viện, các trường ĐH, CĐ còn chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng (NV)2. Tổng số trường xét tuyển NV2 là 161 trường với 100.489 chỉ tiêu;...
 • ... nhiều chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng 2. Trước đó, một số trường Đại học cũng dự kiến điểm trúng tuyển vào trường. Trường Đại học Khoa học tự nhiên dự kiến điểm trúng tuyển cao hơn năm 2012 khoảng... sinh dành 26,5 điểm là Cao Minh Khánh và Lê Ngọc Giáp. Dự kiến điểm chuẩn vào Trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội sẽ cao hơn 2012 theo từng chuyên ngành. So với chỉ tiêu là 1.500, trường sẽ... điểm sàn bộ. Tuy nhiên, nguồn tuyển của nhà trường sẽ phải trông nhiều vào tuyển nguyện vọng bổ sung. Trường ĐH Thủy lợi cho biết, điểm thi năm nay cao hơn năm 2012, 3 môn thi khối A có phổ điểm...
 • ... TP.HCM, cũng xét tuyển nhiều ngành bằng điểm sàn của Bộ GD-ĐT. Dưới đây là điểm xét tuyển nguyện vọng bổ sung (NVBS) và chỉ tiêu xét tuyển cụ thể của từng trường tại TP.HCM: Trường/ Ngành,... TP.HCM; ĐH Thủy lợi (cơ sở 2 TP.HCM); ĐH Giao thông vận tải Hà Nội (cơ sở 2 TP.HCM) ĐH Tôn Đức Thắng; ĐH Văn hóa TP.HCM dành nhiều chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng 2. Các trường ngoài công lập như... Mã trường/ ngành Khối thi Điểm chuẩn NV1-2013 Điểm xét NVBS Chỉ tiêu xét tuyển TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN (ĐHQG TP.HCM) QST 200...
 • ... học tiếp tục xét tuyển nguyện vọng bổ sung 2. ĐH Đà Lạt Điểm sàn và chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng bổ sung bậc ĐH như sau: TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT Mã ngành Khối Điểm sàn NVBS Chỉ tiêu NVBS ... D760101 C/D1 14/13,5 20 Đông phương học D220213 C/D1 14/13,5 20 Quốc tế học D220212 C/D1 14/13,5 20 Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển bắt đầu từ ngày 13/9. Ngày 4/10 trường sẽ xét... 14 20 Xã hội học D310301 C/D1 14/13,5 20 Văn hóa học D220340 C/D1 14/13,5 20 Văn học D220330 C 14 20 Lịch sử D220310 C 14 30 Việt Nam học D220113 C/D1 14/13,5 20 Quản...
 • ... điểm sàn tuyển sinh Đại học và Cao đẳng năm 2013, trường mới có thông báo công bố điểm chuẩn nguyện vọng 1 và điểm xét tuyển nguyện vọng bổ sung (nguyện vọng 2) trên website của nhà trường. Nguyễn... và NV2. Hiện nay trên website diemthi.tuyensinh247.com đã đưa thông tin không đúng về việc xét tuyển nguyện vọng bổ sung (nguyện vọng 2) tuyển sinh năm 2013 của Trường ĐH Vinh. Do vậy, Trường... về điểm nguyện vọng 2 của ĐH Vinh Mặc dù hiện tại Trường Đại học Vinh chưa có điểm chuẩn, cũng như điểm nguyện vọng 1, nhưng trang web diemthi.tuyensinh247.com đã đưa điểm NV 2 của Trường ĐH...
 • ... khá cao nhưng TS dự thi chưa bằng chỉ tiêu nên trường sẽ dành nhiều chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng bổ sung. Theo điểm chuẩn năm 2012, ngành tài chính ngân hàng có 236 TS đạt từ 19,5 điểm. Với chỉ... 237 TS đạt được. Ngành hệ thống thông tin quản lý, từ 16 điểm có 72 TS đạt được. Với chỉ tiêu 100, ngành này chỉ có 123 TS dự thi. Ngành ngôn ngữ Anh với 200 chỉ tiêu, chỉ có 38 TS đạt được 20,5... chỉ tiêu 600, từ 16 điểm (mức điểm chuẩn thấp nhất của trường năm 2012 của ngành hệ thống thông tin quản lý) mới có 357 TS đạt. Ngành quản trị kinh doanh chỉ có 64 TS đạt từ 19 điểm. Với chỉ tiêu...
 • ... thi của trường năm nay cao hơn năm ngoái, tính theo điểm sàn năm 2012, trường2.955 TS đạt so với 2.330 chỉ tiêu. Vì vậy, một số ngành của trường này sẽ có điểm thi cao hơn điểm sàn năm 2012.... cũng sẽ dành nhiều chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng bổ sung. TS có điểm thi cao nhất của Trường ĐH An Giang là TS Đồng Thị Huyền Trân, SBD 7728, thi khối C, đạt 24,5 điểm. Năm nay, Trường ĐH An Giang... Trường THPT Số 3 Phù Cát, Phú Yên), SBD 889, với 24 điểm. So với 600 chỉ tiêu hệ đại học, trường chỉ295 TS đạt từ 13 điểm trở lên trong hơn 1.000 TS thi vào trường. Với kết quả như vậy, trường...
 • ... biết, chỉ tiêu năm 2013 của trường ĐH Hoa Sen là 2.150 ở hệ đại học, cao đẳng là 760. Toàn trường ĐH Trà Vinh có 613 thí sinh đạt mức điểm bằng điểm sàn năm 2012. Tổng chỉ tiêu năm nay của trường... năm 2012. Theo TS Trần Ái Cầm, Phó hiệu trưởng, trường sẽ dành 50% chỉ tiêu để xét nguyện vọng bổ sung với hàng ngàn chỉ tiêu ở hệ đại học, cao đẳng. Những ngành phải dành tới 80% chỉ tiêu để xét... Tuy nhiên, trường ĐH Hoa Sen vẫn dành 30% chỉ tiêu để tuyển nguyện vọng bổ sung cho tất cả các ngành và điểm xét tuyển nguyện vọng bổ sung dự kiến sẽ bằng điểm chuẩn nguyện vọng 1 của từng ngành....
 • ...TPO- Trường ĐH Giao thông Vận tải vừa thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung hệ chính quy năm 2013 của trường Đại học Giao thông Vận tải tại Cơ sở II (mã tuyển sinh GSA). Chỉ tiêu xét tuyển nguyện... ước ở mục 1 của thông báo này). + Trường sẽ xét tuyển điểm từ cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu. + Các điều kiện khác theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2013 của Bộ Giáo... nguyện vọng bổ sung năm 2013 tại Cơ sở II như sau: Chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng bổ sung : STT Mã ngành/Mã chuyên ngành qui ước Tên ngành/Chuyên ngành Điểm xét tuyển Chỉ tiêu I D580205 Kỹ...
 • ... thông Vận tải tại Cơ sở II (mã tuyển sinh GSA). Chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng bổ sung (NV2) năm 2013 tại cơ sở II như sau: Chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng bổ sung (NV2): STT Mã ngành/Mã chuyên... các trường mà thí sinh dự thi để cùng xét tuyển với các thí sinh khác nộp NV2. Trường ĐH Giao thông Vận tải thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung (NV2) hệ chính quy năm 2013 của trường Đại... của giấy báo kết quả tuyển sinh đại học, hoặc của giấy báo nhập học năm 2013. Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển: từ 14/8/2013 đến 06/9/2013. Trường ĐH Bách khoa Hà Nội thông báo nhận xét tuyển nguyện...
 • ... thông Vận tải tại Cơ sở II (mã tuyển sinh GSA). Chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng bổ sung (NV2) năm 2013 tại cơ sở II như sau: Chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng bổ sung (NV2): STT Mã ngành/Mã chuyên... các trường mà thí sinh dự thi để cùng xét tuyển với các thí sinh khác nộp NV2. Trường ĐH Giao thông Vận tải thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung (NV2) hệ chính quy năm 2013 của trường Đại... của giấy báo kết quả tuyển sinh đại học, hoặc của giấy báo nhập học năm 2013. Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển: từ 14/8/2013 đến 06/9/2013. Trường ĐH Bách khoa Hà Nội thông báo nhận xét tuyển nguyện...
 • ... bố có 200 chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng 2 cho 9 ngành. Theo thống kê của trường, tính đến thời điểm này, trường nhận được 1.048 hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2 vào các ngành, gấp 5 lần chỉ tiêu... hàng tuyển 30 chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng 2 khối D1 vào hệ đại học. Tuy nhiên, theo thống kê của trường tính vào thời điểm này, số lượng hồ sơ nộp xét tuyển250, gấp hơn 8 lần chỉ tiêu... 148 chỉ tiêu vào các ngành. Sau một tuần nhận thông báo xét tuyển, ĐH Sài Gòn thống kê lượng hồ sơ nộp vào các ngành là 3.581 hồ sơ. Trong đó, chỉ tiêu xét tuyển vọng 2 của hệ đại học và cao đẳng...
 • ... có 200 chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng 2 cho 9 ngành. Theo thống kê của trường, đến thời điểm này, trường nhận được hơn 2.100 hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2 vào các ngành, gấp hơn 10 lần chỉ tiêu... D340201.5 241/40 6 Thẩm định giá D340201.7 163/20 7 Thuế D340201.3 221/20 8 Tin học kế toán D340405 220/20 Học viện Ngân hàng tuyển 30 chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng 2 khối D1 vào hệ đại học.... Chỉ tiêu NV2 Số lượng đăng ký Khối xét tuyển Ghi chú 1 C480201 265 584 A A1 D1 2 D140233 40 229 D1 D3 3 D220203 20 173 D1 D3 4 D340121 30 533 A A1 D1 5 D440306 30 278 B 6 D480101 60 392...
 • ... Hàng , Đại học Vinh (Nghệ An), Đại học Công nghệ TP HCM… năm nay số lượng chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng bổ sung rất ít, chỉ vài trăm chỉ tiêu. Cá biệt có trường lên tới gần 2.000 chỉ tiêu.... đạt điểm cao Thí sinh lưu ý về thay đổi trong xét tuyển ĐH, CĐ Công bố điểm sàn, hơn 600.000 thí sinh trượt ĐH, CĐ Chỉ còn 2 ngày nữa là hết hạn nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2 vào các trường... không trúng tuyển nguyện vọng 1 mà điểm thi bằng mức điểm sàn trở lên sẽ có 3 giấy báo để xét tuyển nguyện vọng nên hiện tượng này cũng gây nên phần ảo cho nguyện vọng 2 của tất cả các trường. Rõ...
 • ... 18,5. Trường cũng dành 205 chỉ tiêu xét tuyển NV2 và 400 chỉ tiêu NV3 (đào tạo trình độ CĐ). Điểm trúng tuyển trên đây áp dụng đối với HSPT, KV3. Các đối tượng ưu tiên 1 và 2 cách nhau 1.0 điểm;... 16,5 - Quản lý văn hóa, chuyên ngành Quản lý hoạt động Âm nhạc N2 18,5 Chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng 2: Ngành Khối thi Chỉ tiêu - Khoa học thư viện C, D1 50 - Thông tin học C, D1 30 -... có dấu đỏ của trường dự thi + đơn đăng ký xét tuyển NV2 + phong bì có dán tem và ghi địa chỉ liên lạc + lệ phí: 20.000 đồng (gửi riêng bằng thư chuyển tiền qua bưu điện). Chỉ tiêu xét NV3 dành...
 • ... Nhà trường còn dành nhiều chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng 2 cho các ngành: Sư phạm Tin học (20 chỉ tiêu), Sư phạm Âm nhạc (10 chỉ tiêu), Sư phạm Mỹ thuật (10 chỉ tiêu), Việt Nam học (20 chỉ tiêu),... C140231 D1 27,00 13 Giáo dục Tiểu học C140202 D1 20,00 14 Giáo dục Mầm non* C140201 M 22,00 II. Các ngành ngoài sư phạm 15 Tiếng Anh* C220201 D1 23,00 16 Việt Nam học C220123 C, D1 12,00... nguyện vọng 2 đối với các thí sinh không trúng tuyển chính thức đợt 1 (nếu còn chỉ tiêu) Chỉ xét tuyển đối với thí sinh dự thi tuyển sinh vào các trường Đại học và thi tuyển sinh vào trường Cao đẳng...
 • ... đạt 25,5 điểm. Bên cạnh đó, ĐH Đại Nam vẫn dự kiến điểm chuẩn chỉ bằng điểm sàn và dành nhiều chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng 2. Thủ khoa của trường năm nay là Lã Nhật Hoàng dự thi khối A đạt 22... bố điểm, một số trường đại học, cao đẳng cũng đưa ra mức điểm chuẩn dự kiến. Đa số điểm chuẩn các ngành tuyển sinh khối A, B của nhiều trường đều tăng. Tra cứu điểm thi của các trường đã công... điểm (khoảng 23-24 điểm). Tương tự,tại Học viện Hành chính do điểm thi của thí sinh năm nay tăng nhẹ, nên dự kiến điểm chuẩn cũng sẽ cao hơn từ 0,5-1 điểm tùy từng ngành. Thủ khoa của trường năm...
 • ... (nếu còn chỉ tiêu) Mức điểm xét tuyển nguyện vọng 2 - Chỉ xét tuyển đối với thí sinh dự thi tuyển sinh vào các trường Đại học, Cao đẳng năm 2013. Thí sinh dự thi tuyển sinh năm 2013 tại trường... nhạc (15 chỉ tiêu), Sư phạm Mỹ thuật (10 chỉ tiêu), Việt Nam học (20 chỉ tiêu), Công nghệ thông tin (20 chỉ tiêu), Công nghệ kỹ thuật môi trường (20 chỉ tiêu), Công tác xã hội (10 chỉ tiêu), tiếng... (10 chỉ tiêu)… Thời gian xét tuyển nguyện vọng 2 Thí sinh đăng ký xét tuyển nguyện vọng 2 nộp qua đường bưu điện hoặc trực tiếp nộp tại trường CĐSP Hà Nội: 24/8/2013 đến hết ngày 13/9/2013...
 • xét tuyển nguyện vọng, tuyển nguyện vọng, xét tuyển nguyện, nguyện vọng, xét tuyển,