Kết quả thỏa mãn từ khóa
Kế hoạch xây dựng xã hội học tập của TPHCM
 • ... bố Kế hoạch xây dựng hội học tập giai đoạn 2008 - 2010 của địa phương. Với kế hoạch này, TPHCM muốn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân học tập, đồng thời huy động toàn hội tham gia xây... trường học, nhất là của mảng giáo dục thường xuyên. Đồng thời, thành phố đề ra kế hoạch tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên về mục đích, ý nghĩa nội dung của phong trào xây dựng hội học tập để... tình, ủng hộ của cá nhân, tổ chức trong việc tham gia xây dựng hội học tập. Thành phố cũng giao cho Sở GD - ĐT tham mưu cho UBND thành phố các cơ chế chính sách khuyến khích hội hóa trong...
 • ... lập Ban chỉ đạo xây dựng hội học tập cấp tỉnh. Đồng thời xây dựng bộ chỉ số đánh giá việc thực hiện xây dựng hội học tập của bộ ngành, địa phương (bao gồm cấp tỉnh và cấp ) trong báo cáo... Nhân - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia xây dựng hội học tập giai đoạn 2011-2020 yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục hoàn thiện Đề án xây dựng hội học tập giai đoạn 2012-2020 theo hướng... tiêu. 4 mục tiêu xây dựng hội học tập là: xóa mù chữ; nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ; học tập nâng cao trình độ để lao động có hiệu quả hơn, hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn; học tập để hoàn thiện...
 • ... xây dựng hội học tập cấp tỉnh và kế hoạch triển khai Đề án Xây dựng hội học tập của địa phương trong tháng 6/2013. Sớm xây dựng bộ chỉ số đánh giá, công nhận đơn vị học tập,... giá, công nhận đơn vị học tập, cộng đồng học tập; lồng ghép với bộ chỉ số giám sát, đánh giá địa phương thực hiện Đề án Xây dựng hội học tập do Bộ GD-ĐT chủ trì xây dựng để trình Ban Chỉ đạo... đơn vị học tập, cộng đồng học tập (ảnh: phunuonline) Phó Thủ tướng giao Bộ GD-ĐT triển khai việc ký kết Chương trình phối hợp hoạt động thực hiện xây dựng hội học tập với một số tổ chức,...
 • ... khuyến học, khuyến tài, xây dựng hội học tập; Vận động nhân dân hiến đất xây trường học đạt chuẩn. Tích cực huy động nguồn lực hội để tăng thêm các suất học bổng cho học sinh nghèo, học sinh... hoạt động của “Ban chỉ đạo quốc gia xây dựng hội học tập” ở cấp TƯ và địa phương, góp phần thực hiện “Đề án xây dựng hội học tập giai đoạn 2012 - 2020”. Các đơn... Bên cạnh đó, xây dựng bộ chỉ số đánh giá việc thực hiện xây dựng hội học tập của bộ, ngành, địa phương (bao gồm cấp tỉnh và cấp ); phát huy vai trò nòng cốt trong hoạt động của “Ban...
 • ... việc triển khai thực hiện các chính sách, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án về xây dựng hội học tập; kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện, định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ.... ausp.edu.vn Quyết định cũng nêu rõ, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo Quốc gia về xây dựng hội học tập Theo đó, Ban Chỉ đạo sẽ có Tổ thư ký do chính Bộ trưởng Bộ Giáo dục... dục và Đào tạo quyết định. Ban Chỉ đạo có chức năng tham mưu với Thủ tướng về công tác xây dựng hội học tập. Ban Chỉ đạo cũng giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều phối hoạt động giữa các...
 • ... là Hội đặc thù. Với nhiệm vụ “khuyến học, khuyến tài, xây dựng cả nước trở thành một hội học tập” mà Ban Chấp hành TƯ Đảng đã giao, được ghi bằng những dòng chữ vàng trên bức trướng tặng Hội... hộ của các tầng lớp nhân dân”. Về phong trào khuyến học, khuyến tài, theo Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Mạnh Cầm, cùng với ngành giáo dục, Hội đã xây dựng được hơn 10.600 Trung tâm học... thể, các tổ chức chính trị - hội… và đại diện Hội Khuyến học của các tỉnh, thành phố trên cả nước. Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Hội Khuyến học Việt Nam (02/10/1996 – 02/10/2011)....
 • ... trung đánh giá kết quả về phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng hội học tập trong điều kiện mới là Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI đã xác định rõ hướng phát triển hội học tập và xác... khuyến tài, xây dựng cả nước thành một hội học tập; mối quan hệ chặt chẽ giữa Hội Khuyến học với cơ quan, ban ngành, các tổ chức chính tri, hội... đặc biệt là sự hợp tác và hỗ trợ của Ngành... sự nghiệp khuyến học, khuyến tài. Chỉ thị 11 của Bộ chính trị và văn kiện Đại hội Đảng các khóa IX, X, XI nhấn mạnh về hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng hội học tập là cơ sở chính...
 • ... trì Họp Ban chỉ đạo quốc gia về xây dựng hội học tập trực tuyến với các tỉnh, thành phố cả nước nhằm tổng kết năm năm và xây dựng Đề án Xây dựng hội học tập giai đoạn 2012-2020. Phó Thủ... nhiều thiếu thốn, những thành tựu của việc thực hiện Đề án hội học tập trong thời gian qua là rất đáng kể, góp phần phát triển kinh tế- hội. Xây dựng hội học tập chính là góp phần tích cực... đến việc xây dựng hội học tập. Hỗ trợ kinh phí hàng năm để nông dân và những người hết tuổi lao động được tham gia học tập nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống… Phát biểu kết luận Hội nghị,...
 • ... người đã đi làm muốn có cơ hội học tập tiếp, cập nhật tri thức mới mọi lúc mọi nơi. Từ đó, hướng tới mục tiêu hình thành văn hóa học tập suốt đời, xây dựng hội học tập suốt đời. Trong khu vực... với GD Đại học còn tương đối thấp, ở khoảng 32%. Và tỷ lệ người lao động trong khu vực có trình độ ĐH chỉ ở khoảng 26,1%. Định hướng đến năm 2020, với mục tiêu xây dựng hội học tập suốt đời,... đời, văn hóa học tập suốt đời, cũng là nhu cầu và quyền được học tập của người dân, tỷ lệ này tăng lên hơn 50% và sẽ tiếp tục tăng hơn nữa. Loại hình GD mở và từ xa đáp ứng nhu cầu của những người...
 • ... cơ hội học tập ở các trường, trung tâm dạy nghề, nhà văn hoá, trung tâm văn hoá. Hai cơ quan Hội khuyến học Việt Nam và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tham gia đề án xây dựng hội học tập... thiện và trình Đề án Xây dựng hội học tập giai đoạn 2012-2020 trước ngày 30/11/2012. Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo xây dựng Đề án theo hướng Bộ Lao động - Thương binh và hội chủ trì, phối hợp... các là người cung cấp các dịch vụ học tập nên không có ngân sách cho việc này. Nếu hai cơ quan này tham gia đề án thành phần “Truyền thông về xây dựng hội học tập” do Bộ Thông tin và truyền thông...
 • ... khuyến học năm 2012 Quan điểm của Đề án, trong hội học tập, mọi cá nhân có trách nhiệm học tập thường xuyên, suốt đời, tận dụng mọi cơ hội học tập để làm người công dân tốt. Đề án được xây dựng... tương ứng là 90% và 92%. Quan điểm của Đề án là trong hội học tập, mọi cá nhân có trách nhiệm học tập thường xuyên, suốt đời, tận dụng mọi cơ hội học tập để làm người công dân tốt. Đề án... án "Xây dựng hội học tập giai đoạn 2012-2020" vào ngày 9/1. Theo đó, Chính phủ dành kinh phí thực hiện Đề án từ ngân sách nhà nước dự kiến là 340 tỷ đồng (vốn sự nghiệp) cho các hoạt động của...
 • ... Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã phê duyệt Đề án “Xây dựng hội học tập giai đoạn 2012 – 2020” với kinh phí dự kiến 340 tỷ đồng. Cụ thể, đề án sẽ tập trung giải quyết 4 mục tiêu cơ bản: Xoá mù... và phổ cập giáo dục; nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ; nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề cho lao động; hoàn thiện kỹ năng sống, xây dựng cuộc sống cá nhân và cộng đồng ngày càng... lệ tương ứng cần đạt 90% và 92%. Theo Tùng Anh (Dân Việt) Thích và chia sẻ bài này trên: Kết bạn với Tin tức 24h trên Facebook để nhận tin nóng hổi Xem thêm chủ đề: de an xay dung xa hoi...
 • ... có ý kiến về Hoàn thiện Đề án truyền thông về xây dựng hội học tập. Sớm xây dựng bộ chỉ số đánh giá, công nhận đơn vị học tập, cộng đồng học tập (ảnh: phunuonline) Theo văn bản này, Bộ... Thông tấn Việt Nam và các cơ quan liên quan tiếp tục hoàn thiện Đề án truyền thông về xây dựng hội học tập. Hiện cả nước có hơn 9.000 trung tâm giáo dục cộng đồng; phong trào khuyến học, khuyến... có liên quan trong việc xây dựng kế hoạch tổ chức nội dung thông tin tuyên truyền. Việc hoàn thiện Đề án cần lựa chọn các hoạt động tuyên truyền phù hợp với mục tiêu của Đề án, từ đó xác định...
 • ... hiện chủ trương của Trung ương Đảng "Hội Khuyến học Việt Nam, khuyến học, khuyến tài, xây dựng cả nước trở thành một hội học tập", khơi dậy và phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc, lấy... Đến nay, Hội đã tập hợp được trên 8 triệu hội viên xây dựng được 3,5 triệu Gia đình hiếu học, trên 4 vạn Dòng họ hiếu học và hàng vạn cụm dân cư khuyến học trong cả nước. Đặc biệt, Hội cũng đã... thị 05 CT/TW và Chỉ thị 11 CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 02 và Quyết định 112 của Thủ tướng Chính phủ làm kim chỉ nam trong hoạt động của mình, Hội Khuyến học Việt Nam đã đạt được thành tựu...
 • ... “Khuyến học, khuyến tài, xây dựng cả nước trở thành một hội học tập” là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân ta. Hội Khuyến học Việt Nam được giao trọng trách làm nòng cốt liên kết các tổ chức hội,... cả nước lời chúc mừng nồng nhiệt nhất. Thưa Đại hội, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng hội học tập. Các Chỉ thị số 50CT/TW và Chỉ thị 11 CT/TW... trong cả nước đã có các tổ chức và hoạt động khuyến học, khuyến tài với trên 7,5 triệu hội viên. Hội Khuyến học Việt Nam đã lấy việc “xây dựng hội từ cơ sở” là mục tiêu và nội dung hoạt động,...
 • xã hội học tập, dựng xã hội học, xây dựng xã hội, xã hội học, hội học tập,