Tin tức cập nhật

Tìm kiếm theo các tiêu chí: . Có 0 kết quả.

  • Phòng trừ tuyến trùng hại cà phê
    Phòng trừ tuyến trùng hại cà phê

    22/05/2013 - 13:55 , Diện tích vườn cà phê già cỗi quá lớn đang làm giảm mạnh năng suất, chất lượng và cần phải tái canh. Tuy nhiên, cây cà phê đang bị tuyến trùng tấn công hại rễ khiến bị vàng lá và chết sau 3 năm tái canh.